تخصیص اعتبار ریالی

همراه اول کسب­ و­کار با ارائه سرویس تخصیص اعتبار ریالی، امکان تخصیص مبالغ مشخصی (که در بستانکاری مشترک لحاظ می­ شوند) جهت مصارف ارتباطی کارکنان و تجهیزات سازمان‌ها اعم از مکالمه، پیامک و دیتا را فراهم کرده است.یکی از اهداف ارائه این سرویس،تسهیل فرایند پرداخت هزینه‌های ارتباطی کارکنانی است که از خطوط دائمی همراه اول خود برای امور کاری استفاده می‌کنند.مزیت اصلی سرویس تخصیص اعتبار ریالی، قابلیت پرداخت گروهی مبالغ مورد نظر سازمان در یک صورت­حساب برای هر نوبت استفاده از سرویس است.

 

 

مزایا و کاربردها

. امکان تخصیص مبالغ متفاوت برای هر شماره

. امکان تخصیص اعتبار حتی به شماره‌های غیر نرمال (قطع یک‌طرفه، قطع دوطرفه) و تغییر وضعیت به نرمال

. امکان استفاده به دفعات در یک دوره صورت‌حساب‌گیری

. عدم محدودیت زمانی در استفاده از مبلغ اعتبار تخصیص یافته

. امکان ارائه گزارش‌های مورد نیاز سازمان

 

 

همراه اول کسب وکار