سیستم مسیردهی هوشمند

بسیاری از سازمان­ها دارای شعب یا دفاتر متعددی در سطح شهر هستند. مشتریان این سازمان­ها بر اساس موقعیت مکانی خود نیاز دارند تا از میان انبوهی از شماره­ها، شماره­ نزدیکترین شعبه را بیابند. با استفاده از سیستم مسیردهی هوشمند مبتنی بر مکان (IRS)، کاربران نهایی سازمان­ها می­ توانند تنها با یک شماره واحد، با شعبه مورد نظر خود تماس حاصل نمایند.

مزایا و کاربردها:
  • کاهش بار کاری اپراتورهای سازمان­ها جهت انتقال تماس به دفاتر دیگر
  • کاهش ترافیک تماس­های غیر ضروری
  • توزیع همگن ترافیک تماس مشتریان
  • افزایش رضایت کاربران نهایی
  • عدم نیاز به تکثیر و توزیع مداوم شماره­ های دفاتر مختلف
  • امکان ارائه صورت­حساب تجمیعی

همراه اول کسب وکار