سفارش آنلاین

loading

شرکت‌های خصوصی و دولتی، سازمان‌ها و ادارات برای درخواست خرید آنلاین سیم‌ کارت سازمانی و یا سایر محصولات و سرویس‌های سازمانی، لازم است فرم ذیل را پر کرده و مدارک ذکر شده را به همراه فرم پیوست نمایند .

فرم ثبت نام سیم کارت سازمانی :

مشخصات نماینده/ صاحب امتیاز سازمان
اطلاعات این فیلد را به صورت صحیح وارد کنید
مشخصات ثبتی سازمان
محصولات و خدمات
صورتحساب
نشانی پستی
مدارک پیوست

توجه : فرمت مدارک ارسالی می بایست JPG یا PDF باشد.

انتخاب فایل ×
انتخاب فایل ×
انتخاب فایل ×
انتخاب فایل ×

اطلاعات شما : ( لطفا پس از بررسی و اطمینان از اطلاعات وارد شده برای ثبت بر روی دکمه تایید و ادامه کلیک نمایید )

مشخصات نماینده/ صاحب امتیاز سازمان
-
مشخصات ثبتی سازمان
محصولات و خدمات


مشخصات صورتحساب
نشانی پستی
-
-
مدارک پیوست