سامانه تیم تاک

این محصول مرزهای کاری موجود بین متخصصان، شبکه مشتریان، تیم‌های بیرون از شرکت و شرکا را از بین می برد و امکان مدیریت سیکل کامل همکاری با هم از جمله مذاکرات و صحبتهای روزانه، به اشتراک گذاری اطلاعات، جلسات فوری و ... را فراهم می کند. این محصول فضای همکاری یکپارچه را ارایه می کند تا به نیاز تیم‌های کاری پاسخ بدهد. این محصول شامل ابزارهای زیر می باشد:

 • • مدیریت یکپارچه اسناد
 • • ارسال پیام و اشتراک گذاری فایل
 • • ایجاد گروه‌های مختلف کاری
 • • کنفرانس صوتی و تصویری
 • • نسخه اپلیکیشن موبایل و دسکتاپ
 • • مدیریت تقویم و رویدادها
 • • فضای ابری برای ذخیره سازی داده
 • • مدیریت یکپارچه وظایف

مزایا و کاربردها

 • • کار گروهی روی اسناد، به اشتراک گذاری نکات، ارجاع کارها یا هماهنگی زمانبندی‌ها و سایر کارهای تیمی بدون خروج از این محصول قابل انجام است
 • • کاهش چشم‌گیر هزینه‌ها
 • • دسترسی به سرویس در هر زمان و مکان
 • • کنفرانس ترکیبی صوتی و تصویری با قابلیت شرکت 20 نفر بصورت همزمان
 • • برنامه‌ریزی جلسه و ارسال دعوتنامه
 • • سیستم یکپارچه مدیریت وظایف
 • • مناسب‌ترین کیفیت تصویر متناسب با پهنای باند کاربر
 • • مدیریت اتاق جلسات
 • • طراحی و تست شده در کلیه سیستم‌های عامل جهت ایجاد دسترسی حداکثری کاربران

همراه اول کسب وکار