سوالات متداول کد کوتاه دستوری (USSD)

هزینه‌های سرویس کد کوتاه دستوری USSD چیست؟
هزینه های سرویس کد کوتاه دستوری USSD در قالب دو بخش محاسبه خواهد شد. بخش اول حق دسترسي به سامانه USSD همراه-اول و بخش دوم هزينه تراكنش(اعم از خريد بسته هاي تراكنش يا مصرف آزاد) است.

منظور از تراکنش(transaction) در سرویس کد کوتاه دستوری USSD چیست؟
تراكنش(Transaction) به معني هر يك از فعاليتها يا پاسخهاي كاربر منوي USSD، صرف نظر از موفق بودن يا موفق نبودن آن، در نظر گرفته شده و مراد از آن »تراكنش موفق« با تلقي عرفي آن در پرداختهاي الكترونيكي كه به يك نشست موفق (Session)اطلاق مي-شود، نيست.

تعداد ارقام کد کوتاه دستوری USSD به چه معناست و مبنای مرغوبیت آن چیست؟
تعداد ارقامی که از همراه اول به عنوان کد کوتاه دستوری USSD دریافت می شود و بدون تعریف درختواره بین دو علامت "*" و "#" شماره-گیری می شود. مثلا *100# کد سه رقمی محسوب می شود. کد های دستوری USSD، بین یک تا شش رقم قابل تعریف بوده و با توجه به معیار هایی مانند یکسان بودن ارقام، متوالی بودن ارقام، رند بودن عدد و تقارن در چهار دسته پلاتینیوم، طلایی، نقره ای و عادی دسته-بندی و قیمت گذاری می شوند.

بسته های تراکنشی کد کوتاه دستوری USSD چگونه انتخاب می شوند؟ تراکنش های آزاد چگونه استفاده می شود؟
متناسب با هر کد کوتاه دستوری USSD با توجه به تعداد ارقام و مرغوبیت شماره، بسته تراکنشی به به صورت باندل قابل واگذاری است. بدیهی است که هزینه حق دسترسی به کد باندل با بسته پیشنهادی از خرید جداگانه آنها به صرفه تر است.
همچنین مشتری می تواند از بین پنج بسته ی از قبل طراحی شده که بین 20میلیون تا 5120 میلیون تراکنش در سال دارند بنا به نیاز خود بسته ای انتخاب و به صورت پیش پرداخت خریداری کند.
در صورت عدم خرید بسته تراکنشی، تراکنش های USSD به صورت تراکنش های آزاد محاسبه خواهند شد. در این حالت، مشتری می-بایست ابتدا نسبت به خرید اعتبار اقدام کند سپس به میزان تراکنش آزاد صورت گرفته از اعتبار خریداری شده کاسته خواهد شد.

کدام دسته از مشترکین به کد های دستوری USSD دسترسی خواهند داشت؟
با دریافت کد کوتاه دستوری USSD از همراه اول، کلیه مشترکین همراه اول می توانند با شماره گیری کد به آن دسترسی داشته باشند. مشترکین سایر اپراتور های تلفن همراه نمی توانندبه این کد دسترسی داشته باشند مگر آنکه همان کد از سایر اپراتورهای تلفن همراه نیز خریداری شود.

تعریف درختواره کد های دستوری USSD چگونه انجام می شود؟
درختواره کد های دستوری USSD و سایر خدمات قابل ارائه بر روی این بستر توسط مشتری ایجاد خواهد شد و همراه اول صرفا دسترسی به کد مورد نظر و امکان تراکنش به تعداد خریداری شده را فراهم می کند و بر محتوای ایجاد شده توسط مشتری نظارت دارد.

B2B Navigation