مشترک گرامی

ارتباط مردمی پل ارتباطی مشترکین با اولین اپراتور شبکه تلفن همراه ایران و موثرترین روش گزارش دهی مشکلات موجود در شبکه می باشد. اگر در استفاده از سرویس های شبکه با اختلال هایی همچون عدم آنتن دهی شبکه، عدم امکان برقراری تماس یا ارسال پیامک و ... روبرو هستید می توانید از طریق فرم ذیل نسبت به ارسال آن اقدام نمایید.