شورای فرهنگی

فرا رسیدن ایام تاسوعا وعاشورای حسینی بر تمام شیعیان وعزاداران تسلیت باد علل پدید آمدن عاشورا عاشورا، تقابل اندیشه و كردارناب، با دل هایی كه چراگاه بیگانه ها بودند. رسول خدا(ص) فرمود: اگر دل را نگهبانی می كردید كه هر چرنده ای در چراگاه آن وارد نشود، آنچه را من می بینم، شما هم می‌دیدید و آنچه را می شنوم، شما هم می شنیدید.

امام حسین (ع) فرمودند

نمایش محتوای وبی

مقاله سوم پیرامون واقعه عاشورا است