سرویس دريافت اطلاعات صورتحساب از طريق تلفن گويا (IVR)

سرویس دريافت اطلاعات صورتحساب از طريق تلفن گويا (IVR)

 

مشترکين تلفن همراه از اين پس مي توانند از طريق تماس با شماره تلفن 817161 - 021 به وسيله خط تلفن و يا تلفن همراه اطلاعات مورد نياز خود را به صورت صوتي، فاكس ويا پست الکترونيکي ، با توجه به نياز خود دريافت نمايند. اين سيستم بعنوان واسط بين مشترکين و بانک اطلاعاتي شرکت ارتباطات سيار بمنظور اعلا م ميزان بدهي، اعلام مبلغ صورتحساب آخرين دوره ،کارکرد مياندوره ، صورتحساب دوره هاي قبل و ريز مکالمات، از طريق تلفن گويا ، فکس و ايميل مي باشد.
مشترکين تلفن همراه مي توانند درخواست خود از طريق سيستم تلفن گويا مطابق با نمودار زير ،ارسال و پاسخ خود را دريافت نمايند.


 ‎‎‎‎