نمایش محتوای وبی

سرویس دريافت اطلاعات صورتحساب از طريق تلفن گويا (IVR)

 

مشترکين تلفن همراه از اين پس مي توانند از طريق تماس با شماره تلفن 817161 - 021 به وسيله خط تلفن و يا تلفن همراه اطلاعات مورد نياز خود را به صورت صوتي، فاكس ويا پست الکترونيکي ، با توجه به نياز خود دريافت نمايند. اين سيستم بعنوان واسط بين مشترکين و بانک اطلاعاتي شرکت ارتباطات سيار بمنظور اعلا م ميزان بدهي، اعلام مبلغ صورتحساب آخرين دوره ،کارکرد مياندوره ، صورتحساب دوره هاي قبل و ريز مکالمات، از طريق تلفن گويا ، فکس و ايميل مي باشد.
مشترکين تلفن همراه مي توانند درخواست خود از طريق سيستم تلفن گويا مطابق با نمودار زير ،ارسال و پاسخ خود را دريافت نمايند.


 ‎‎‎‎