سرویس مکالمه گروهی

سرویس مکالمه گروهی

معرفی سرویس :

با استفاده از این سرویس مشترکین تلفن همراه (دائمی و اعتباری) می توانند  بصورت همزمان با چند مشترک دیگر (حداکثر 5 نفر) مکالمه نموده بصورتی که تمامی افراد حاضر در این تماس امکان صحبت نمودن و شنیدن صدای سایر افراد را داشته باشند.

سرویس شامل گروههای (5+1 ) نفر است که یک نفر به عنوان میزبان و 5 نفر نیز به عنوان افراد دعوت شده مکالمه گروهی می باشند.

مزایای سرویس :

1.     امکان مکالمه گروهی و همزمان حداقل 5 نفر (علاوه بر میزبان) با استفاده از تلفن همراه.

2.     امکان برگزاری جلسات از طریق ارتباط تلفنی بدون نیاز به حضور افراد در مکانی مشخص

نحوه فعال سازی سرویس :

·        این سرویس برای تمامی مشترکین تلفن همراه دائمی و اعتباری بصورت پیش فرض فعال می باشد.

·        فعال سازی سرویس برای مشترکین رایگان می باشد.

·        هزینه ای بابت آبونمان این سرویس دریافت نمی گردد.

·        مشترک می تواند تماس های ورودی و خروجی خود را به مکالمه گروهی اضافه نماید.

تعرفه سرویس :

هزینه برقراری ارتباط در مکالمات گروهی برای هر تماس به طور جداگانه و معادل تعرفه مصوب مکالمات محاسبه و بر عهده شخص تماس گیرنده می باشد.

نحوه استفاده از سرویس :

·        در صورتی که مشترک (الف) بخواهد مشترکین (ب) و (ج) را به مکالمه گروهی دعوت نماید:

ابتدا مشترک (الف) با مشترک (ب) تماس گرفته و تماس با وی را در وضعیت Hold قرار می دهد.

سپس مشترک (الف) با مشترک (ج) تماس گرفته و با استفاده از منوی گوشی خود و با انتخاب گزینه Conference تماس های (ب) و (ج) را به مکالمه گروهی تبدیل می نماید.

با توجه به اینکه در این وضعیت مشترک (الف) 2 تماس برقرار نموده است هزینه این تماس ها را مطابق تعرفه پرداخت می نماید.

 

 

·   در صورتی که مشترک (الف) با مشترک (ب) تماس برقرار نموده باشد و در حین مکالمه، مشترک (ج) با مشترک (الف) تماس گرفته و در وضعیت انتظار باشد:

مشترک (الف) تماس مشترک (ج) را پاسخ داده و و با استفاده از منوی گوشی خود و با انتخاب گزینه Conference تماس های (ب) و (ج) را به مکالمه گروهی تبدیل می نماید.

در این وضعیت مشترک (الف) هزینه تماس با مشترک (ب) را پرداخت می نماید و مشترک (ج) هزینه تماس با مشترک (الف) را پرداخت می نماید.

 

·   در صورتی که مشترک (ج) با مشترک (الف) تماس برقرار نموده باشد و در حین مکالمه، مشترک (ب) با مشترک (الف) تماس گرفته و در وضعیت انتظار باشد:

مشترک (الف) تماس مشترک (ب) را پاسخ داده و با استفاده از منوی گوشی خود و با انتخاب گزینه Conference تماس های (ب) و (ج) را به مکالمه گروهی تبدیل می نماید.

در این وضعیت مشترک (ب) و (ج) هزینه تماس با مشترک (الف) را پرداخت می نمایند .

 

 

با توجه به تنوع گوشی های تلفن همراه موجود در بازار و منو های متفاوتی که برای این گوشی ها طراحی گردیده است، جهت استفاده بهینه از این سرویس مشترک تلفن همراه به قسمت مکالمه گروهی (Call Conference) دفترچه راهنمای گوشی تلفن همراه خود مراجعه نماید.