توصيه‌هاي يك كارگزار بورس براي خريد سهام همراه اول

 

خبرگزاري فارس: يك كارگزار بورس گفت: براي خريد سهام شركت همراه اول نكات با اهميتي وجود دارد كه بايد مورد توجه متقاضيان خريد باشد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، عرضه سهام شركت همراه اول در حالي به دليل لزوم ثبت سرمايه جديد 206 ميليارد توماني در اداره ثبت شركتها احتمالا " بعد از ايام سوگواري تاسوعا و عاشورا در بازار اول معاملات فرابورس با 103 ميليون سهم انجام مي شود كه يك كارگزار بورس اوراق بهادار به متقاضيان علاقمند خريد سهام اين شركت نكات با اهميتي را متذكر شد.
وي اظهار داشت: شركت همراه اول در دسته بندي شركتها در گروه سهام رشدي قرار دارد يعني با درنظر گرفتن وضعيت سودآوري آن ، رشد سود اين شركت بالاتر از سود متوسط بازار است، با توجه به زيرساخت هاي اين شركت و پوشش ارتباطاتي سراسر كشور در سال آينده هم از سودآوري مناسبي برخوردار خواهد شد.
وي ادامه داد: به همين دليل آن دسته از افرادي كه خواهان خريد سهام اين شركت هستند بايد باديدگاه بلندمدت اقدام به سرمايه گذاري كنند،بنابراين درحالي ظرفيت سودآوري همراه اول براي همگان روشن و آشكار است و 38 ميليون مشترك و در اصل سهامدار بالقوه دارد كه با در نظر داشتن برنامه هاي طرح و توسعه ايي از رشد ضريب نفوذ بالاتري نسبت به ديگر شركت هاي رقيب برخوردار مي شود.
اين كارگزار علاوه بر لزوم برخورداري سهامداران از ديدگاه بلندمدت تاكيد كرد: از طرف ديگر همه سرمايه گذاران مايل به خريد سهام همراه اول بايد با صورتهاي مالي اين شركت آشنا شده و با چند مشاور خبره مشورت كنند، چنانچه گروهي هم از ريسك پذيري پاييني برخوردارند مي توانند به سراغ صندوق هاي سرمايه گذاري مشتركي بروند كه درصدد خريد سهام همراه اول هستند.
وي با بيان اينكه عرضه سهام همراه اول بزرگترين عرضه اوليه در بورس و فرابورس است و با ورود اين شركت به فرابورس ديگر بخش هاي بازار سهام كشور با رونق مواجه خواهند شد، ادامه داد: در حالي سال آينده سال رونق بورس هاي اوراق بهادار و بازار سرمايه كشور خواهد بود كه با ورود همراه اول منابع مالي جديدي وارد بازار سرمايه مي شود كه نقطه مثبتي براي اين بازار بشمار مي رود.
اين كارگزار پيشنهاد داد: به شركت مخابرات هم به عنوان مالك 100 درصدي همراه اول توصيه مي شود درآمد حاصل از منابع فروش سهام همراه اول را در بازار سرمايه بكار گيرد.
وي در پايان به لزوم توجه سرمايه گذاران به نداشتن اهرم حجم مبنا براي سهام شركتهاي حاضر در فرابورس از جمله همراه اول اشاره كرد و گفت: عرضه سهام اين شركت در فرابورس باعث خواهد شد داشتن يا نداشتن حجم مبنا در اين بازار محك مناسبي خورده و مورد آزمايش قرار گيرد، اما سهامداران بايد به اين اهرم توجه داشته باشند چرا كه داراي مزايا و در عين حال معايب خاص خود است.

راهبر