همه 113 ميليون و 250 هزار سهم همراه اول به فروش رسيد89/09/28 - 13:07

 

خبرگزاري فارس: همه 113 ميليون و 250 هزار سهم شركت همراه اول به قيمت هرسهم 3 هزار و 495 تومان به فروش رسيد و كارگزاران بورس ازاين كشف قيمت استقبال كردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در جريان عرضه امروز حدود 5.5درصد از سهام شركت همراه اول در بازار اول معاملات فرابورس ، از 113 ميليون و 250 هزار سهم قابل واگذاري ابتدا حدود 109 ميليون سهم آن در عرض 5 ثانيه به فروش رسيد و سپس باقي مانده سهام به همان قيمت 3 هزار و 495 تومان مورد معامله قرار گرفت تا همه سهام اين شركت تازه وارد و بزرگ در بازار سهام به فروش برسد.
كارگزاران فعال در فرابورس در حالي از اين عرضه استقبال كرده و كشف قيمت 3 هزار و 495 تومان را مناسب ارزيابي كردند كه 17 هزار كارمند گروه مخابرات هم خواهان خريد سهام همراه بودند و حتي نماينده ايي را به بورس فرستاده بودند اما به گفته يكي از كارگزاران به دليل اتمام همه سهام عرضه شده ، فعلا " امكان تخصيص سهام به اين گروه وجود ندارد. اما به گفته وحيد صدوقي مديرعامل همراه اول ، نيم درصد از سهام شركت به كارمندان شركت تخصيص داده مي شود.
در رابطه با كشف قيمت هر سهم اين شركت هم اكثر كارگزاران و فعالان براين باورند با توجه به اررشگذاري 9.3 هزار ميليارد توماني كل اين شركت توسط شركت تامين سرمايه امين و درنظر گرفتن قيمت 4 هزار و 500 توماني هر سهم ، قيمت 3 هزار و495 توماني هر سهم همراه اول ارزنده است. حتي برخي مي گفتند همراه اول باسهامداران همراهي كرد.
اين درحالي است كه به گفته مسئولان فرابورس ادامه عرضه سهام اين شركت تا 10درصد از فردا تا يكسال امكان پذير بوده و در صورت لزوم حدود 4.5 درصد ديگر از سهام اين شركت عرضه مي شود.اتفاقي كه به گفته يكي از مديران شركت مخابرات شايد در بهمن يا اسفندماه رخ دهد.
با اين اوصاف بعد از هفته ها انتظار بزرگترين اپراتور اول كشور و خاورميانه هم در روزي كه قانون هدفمند كردن يارانه ها به اجرا درآمده به جرگه شركت هاي حاضر در بازار سهام ايران پيوست.

 

 

 

راهبر