سود سهامداران همراه اول كماكان پرداخت مي شود

به موجب ماده 4 آيين نامه انضباطي شركت­هاي پذيرفته شده در بورس، همراه ­اول موظف بوده است حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه و اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود، برنامه زمان­بندي پرداخت سود را اعلام و سپس سود تخصيصي به صاحبان سهام را طبق برنامه اعلام شده حداكثر ظرف مدت هشت­ ماه پس از تصميم مجمع عمومي پرداخت نمايد.

اين در حالي است كه شركت ارتباطات­ سيار ايران با وجود برگزاري اولين مجمع عمومي عادي ساليانه، توانست در كمتر از 24 ساعت سود سهامداران خود را بدون هيچ مشكلي از طريق سيستم بانكي پرداخت كند.

بر اساس اين گزارش از مجموع 5/9 درصد از سهام عرضه شده تاكنون حدود 80 درصد سهامداران حقيقي و حقوقي موفق به دريافت سود سهام خود از طريق بانك ملت سراسر كشور شده­ اند. به عبارتي طي يكماه گذشته بيش از 650 ميليارد ريال سود بين سهامداران تقسيم شده­ كه اين سرعت پرداخت كم­ نظير است.

همچنين همراه ­اول از سهامداراني كه تاكنون سود سهام خود را دريافت نكرده­ اند دعوت كرده است تا با مراجعه به شعب بانك ملت و رعايت ضوابط مربوطه سود خود را دريافت كنند.

راهبر