آنتی ویروس موبایل

مشترکین گرامی

در راستای انجام پروژه تحقیقاتی تحت عنوان " شناسایی ویروس ارسال SMS های کاذب در شبکه و نحوه برطرف کردن آن " ، لینکهای مربوط به چهار نوع آنتی ویروس که برای اکثر سیستم عاملها با نسخه های مختلف کارایی دارند معرفی می شوند.

شما می توانید راسا به آدرسهای ذیل مراجعه و ضمن نصب آنتی ویروس مورد نیاز از حملات احتمالی ویروسها جلوگیری نمایید.

 

1-      Node32                                               www.eset.com/home/mobile-antivirus

2-      Kaspersky                                           http://www.kaspersky.com/kaspersky_mobile_security

3-      Symantec mobile security                   www.symantec.com/norton/smartphone-security

4-      NetQin                                                www.netqin.com