دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان آذربایجان شرقی

 

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان آذربایجان شرقی  

ردیف

نام استان

نام شهر

کددفتر
آدرس
تلفن
1

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1138

ابتدای خ ششگلان روبروی بانک صادرات

411 - 5265971 - 3
2

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1181

خ ثقه الاسلام نرسیده به آزمایش استان پ90

411 - 5231832 - 31
3

اذربایجان شرقی

اهر
72 - 10 - 1290

اهر خ شهیدرجائی میدان یاد بود بالاتر از

مخابرات

426 - 2238195
4

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1230

اول ارتش شمالی پاساژ بهارستان

ط1 پ 68

411 - 5263399 -
5263452
5

اذربایجان شرقی

مراغه
72 - 10 - 1291

مراغه خ خواجه نصیر روبروی خ میرحبیب

421 - 2250090 -
2244066
6

اذربایجان شرقی

بناب
72 - 10 - 1293

بناب اول

خ امام اول

کوی بنفشه

412 - 7220998
7

اذربایجان شرقی

سراب
72 - 10 - 1243

خ ش بهشتی بالاتراز خوابگاه دانشجوئی خواهران

پ 154

431 - 2225000 -
2234039
8

اذربایجان شرقی

مراغه
72 - 10 - 1168

مراغه خ

کاشانی جنب بهداشت

421 - 2253000 -
2246998
9

اذربایجان شرقی

شبستر
72 - 10 - 1201

شبستربلوار بسیج تقاطع خ پاسداران طبقه زیرزمین

471 - 2226255
10

اذربایجان شرقی

کلیبر
72 - 10 - 1185

کلیبر خ تربیت نرسیده به پل روبروی پارک سبز کلیبر

427 - 4221010
11

اذربایجان شرقی

اسکو
72 - 10 - 1175

اسکو خ امام جنب دانشگاه پیام نور

412 - 3226204
12

اذربایجان شرقی

میانه
72 - 10 - 1207

میانه میدان آزادی خ امام خمینی روبروی ساختمان رازی پ37

423 - 2247312 -
2247311
13

اذربایجان شرقی

بستان آباد

72 - 10 - 1182

بستان آباد خ 29بهمن

432 - 4121300
14

اذربایجان شرقی

ملکان
72 - 10 - 1343

خ امام خمینی اول خ استقلال (کوچه آروق سابق)

422 - 8230733
15

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1190

خ آزادی چهارراه منتظری بطرف ابرسان انتهای زیرگذرپ28/1

411 - 5455313
16

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1176

خ امام نبش چهارراه آبرسان ساختمان بیتا

411 - 3372588
17

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1322

خ عباسی نرسیده به پل توانیر روبروی هنرستان ابوریحان

411 - 6583417
18

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1198

آبرسان جنب بیمارستان شمس پ 3

411 - 6550005 - 7
19

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1380

خ ش قره باغی بالاتر از مجتمع ماهان پ 1/77

411 - 2661009
20

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1349

خ ازادی منظریه آبادانی مسکن روبروی دانشگاه آزاد پ306

411 - 3864002
21

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1256

خ پاستور جدید مابین مارالان وجدیری جنب داروخانه حلوا پ72

411 - 3343732
22

اذربایجان شرقی

تبریز
72 - 10 - 1382

پاستور قدیم جنب آموزشگاه سمند

411 - 2661009
23

اذربایجان شرقی

جلفا
72 - 10 - 1268

فلکه عاشورا جنب رنگ وابزار جبلی

492 - 3026270
24

اذربایجان شرقی

هادیشهر
72 - 10 - 1347

خ امام خمینی روبروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

492 - 3050345
25

اذربایجان شرقی

هریس
72 - 10 - 1179

خ امام روبروی موسسه مالی اعتباری مهر

432 - 6125162 -
6123688
26

اذربایجان شرقی

خواجه
72 - 10 - 1165

خ بهزیستی ساختمان

پستی

432 - 5123210
27

اذربایجان شرقی

کلوانق
72 - 10 - 1335

خ ولایت خ

انقلاب بالاترازمطب

دکتر بازرگان

432 - 6243475