استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 ----- 4101401000 حمید ستارزاده تبريز 041 33251044 تبریز خیابان امام خمینی چهارراه آبرسانی جنب مرکزتلفن شهید رجائی
2 72101194 4101500005 خانم نیر غلامی ترکمپور تبريز 041 35569254 تبریز خ 17شهریور جدید مابین چهارراه 17شهریوروچهارراه طالقانی پ55

راهبر