نرخ تعرفه سیم کارت های دائمی

نرخ تعرفه ها

شرح توضیحات
آبونمان روزانه 210 ریال
مکالمه

599ریال به ازای هر دقیقه مکالمه درون و برون شبکه(همراه اول و تلفن ثابت)

خارجه  تماس های صادره از ایران که مقصد آن (مخاطب ) شماره تلفن ثابت یا همراه کشور دیگری می باشد .
پیام کوتاه

پیام کوتاه فارسی :89 ریال به ازای هرپارت 

پیام کوتاه انگلیسی : 222 ریال به ازای هر پارت 

بسته ها  طیف متنوعی ازبسته ها ازجمله مکالمه ، دیتا و پیامک که جهت صرفه جویی و کاهش هزینه به مشترک ارائه و توسط مشترک فعال می گردد .مانند بسته روزهای گرم حرفی 
اینترنت تعرفه عادی به ازای هر KB نرخ مصوبه 0/4 ریال 
خدمات مبتنی بر محتوا طیف متنوعی ازسرویس ها ازجمله پیام کوتاه ، سرویس صوتی و برنامه های کاربردی که توسط مشترک فعال می گردد . مانند بازار و تجارت ، بازی و سرگرمی ، فرهنگ و هنر . در صورت عدم انصراف روزانه فعال و شامل هزینه می باشد .
خدمات الکترونیک دولت سرویس هایی است که مشترکین از سامانه های دولتی مانند اعلام خلافی ، شهرداری و .... دریافت می نمایند .
کارمزد خدمات  هزینه ارائه خدمات به مشترکین طبق کدهای هزینه اعم از آوای انتظار ، تغییر نام ، آدرس و ... 
رومینگ ارسال پیامک با متن " نام یا کد کشوربدون صفر "  به  8070 -  ارسال پیامک بامتن " R  ، نام یاکدکشور بدون صفر " به 990009
جمع صورتحساب حاصل جمع مبالغ قبل از اضافه شدن مالیات و عوارض و درآمد عمومی دولت 
تخفیفات درصورت استفاده ازطرح های هدیه همراه اول مانند طرح هدیه تولد یا شتاب در پرداخت ، مبلغ تخفیفات آنها در این فیلد محاسبه می گردد .
مالیات و عوارض    %9   مبلغ جمع صورتحساب 
انتقال اعتبار به مشترکین امکان می دهد از خطوط دائمی برای خطوط اعتباری شارژ یا اعتبار منتقل کنند . مبلغ منتقل شده در این سرویس در پایان دوره بر روی قبض مشترک دائمی ارائه می شود.
مجموع جمع صورتحساب + مالیات و عوارض + درآمد عمومی دولت - تخفیفات 
بستانکاری /بدهکاری مبالغ اضافه یا کسر پرداختی در دوره های پیش 
کسر هزار ریال 3 رقم آخر مبلغ پرداخت که جهت رند شدن از مبلغ کسر می گردد .
مبلغ قابل پرداخت مبلغی که براساس شناسه اعلامی می بایست پرداخت گردد.