دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان بوشهر

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان بوشهر  

ردیف

نام استان

نام شهر

کددفتر
آدرس
تلفن
1
بوشهر
جم
72151057

جم روبروی اداره پست

07727632867
2
بوشهر
کنگان
72151028

کنگان ابتدای خ استقلال

07727220253
3
بوشهر
کنگان
72151001

کنگان انتهای خ استقلال

07727225989
4
بوشهر
کنگان
72151075

کنگان خ اصلی پاساژ نامداری جنب داروخانه محمدی

07727225460
5
بوشهر
کنگان
72151081

عسلویه م لنج جنب پاساژ خلیج فارس

07727266450
6
بوشهر
دیر
72151031

دیر خ بازار

07728224598
7
بوشهر
دیر
72151033

دیر خ مخابرات

07728222708
8
بوشهر
خورموج
72151059

خورموج خ مطهری جنب بانک ملت

07726221123
9
بوشهر
خورموج
72151016

خورموج خ کمیته امداد

07726221184
10
بوشهر
خورموج
72151017

خورموج جنوب 4 راه مدرسه علمیه

07726220778
11
بوشهر
دلوار
72151042

تنگستان دلوار خ اصلی روبروی موزه رئیسعلی دلواری

.7725622446
12
بوشهر
اهرم
72151014

اهرم خ انقلاب

07725226390
13
بوشهر
برازجان
72151018

برازجان بلوار شریعتی

07734251567
14
بوشهر
برازجان
72151054

برازجان م امام خمینی

07734232450
15
بوشهر
گناوه
72151019

گناوه خ امام مجتمع نماز جمعه

07723231232
16
بوشهر
گناوه
72151055

گناوه خ امام نرسیده به کلینیک امام خمینی جنب بانک صادرات

07723230140
17
بوشهر
دیلم
72151065

دیلم انتهای خ شریعتی روبروی حسینیه

07724250029
18
بوشهر
دیلم
72151027

دیلم خ ساحلی جنب موسسه خیریه

07724244426
19
بوشهر
دیلم
72151006

دیلم خ پاسداران جنب بانک کشاورزی

07724242177
20
بوشهر
دیلم
72151026

دیلم خ پاسداران روبروی سپاه

07724241777
21
بوشهر
بوشهر
72151039

بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب

07713536862
22
بوشهر
بوشهر
72151021

بوشهر بهمنی خ شهید ماهینی

07714552071
23
بوشهر
بوشهر
72151020

بوشهر خ توحید

07715563010
24
بوشهر
بوشهر
72151009

بوشهر خ سبزآباد روبروی املاک حمید

07714553621
25
بوشهر

عالی شهر

72151083

بوشهر عالی شهر فاز 2 ابتدای خ امداد

07715684918
26
بوشهر

عالی شهر

72151040

بوشهر عالی شهر روبروی پارک نهالستان

07715683058