کمپین پاییز -کمپین محرم

 

 

 
کمپین پاییز رومینگ
   

پاییز 93

انواع مکالمه

پیامک

دریافتی

داخلی

با ایران

دریافتی

ارسالی

عربستان

7000

5500

5500

رایگان

2000

امارات

10000

10000

12000

رایگان

2500

ترکیه

10000

15000

15000

رایگان

6000

افغانستان

10000

9000

9000

رایگان

4000

آذربایجان

20000

10000

25000

رایگان

3000

قزاقستان

7000

10000

25000

رایگان

3000

نروژ

10000

19000

19000

رایگان

5000

سوئد

10000

19000

19000

رایگان

5000

 

 

 

 
کمپین محرم رومینگ
   

محرم 93

انواع مکالمه

پیامک

GPRS

دریافتی

داخلی

با ایران

دریافتی

ارسالی

یک مگا بایت 

عراق

14500

5500

11000

رایگان

3500

33000

 

 

 

 

* تعرفه ها به ریال  می باشد . 

* مکالمات رند به دقیقه می شود .