استان ایلام

استان ایلام
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72141028 8201401000 مژگان بعقوب زاده ايلام 084 33363031 ایلام- سعدی جنوبی - کوچه عبداللهی - کوچه جنببانک کشاورزی
2 72141045 8204401000 پرویز اسماعیلی دهلران 084 33723400 دهلران میدان انقلاب خ وحدت

راهبر