دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان اصفهان

 

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان اصفهان  
ردیف
نام استان
نام شهر
کددفتر
آدرس
تلفن
1
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1315

خ مسجد سيد ، 100 متر قبل از 4 راه وفايی ، جنب بانک سپه و کشاورزی

3382100 -
3372426
2
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1315

خ مسجد سيد ، 100 متر قبل از 4 راه وفايی ، جنب بانک سپه و کشاورزی

3382100 -
3372426
3
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1342

خ - کهندژ - ابتدای بل امام رضا - جنب سردخانه

3521501
- 3522183
4
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1363

خ جی شرقی - بلوار ارغوانیه - جنب بانک تجارت

5311205
5
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1343

خ کاوه - خ گلستان - نبش چهارراه اول - روبروی ورودی شهرک گلستان

4506600
6
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1319

خ مدرس ، 4 راه بابلدشت ، مقابل بانک ملت

311 - 4481900 -
4489900
7
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1278

انتهای کاوه - شهرک ولی عصر - ابتدای بلوارسمت چپ - جنب نانوایی

4605450
8
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1296

ملک شهر - خ مطهری - جنب بانک مسکن

4399600
- 4399922 , 33
9
اصفهان
اصفهان


72 - 13 - 1205

سه راه سییمین - ج بانک صادرات

7765944
10
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1107

فلکه احمدآباد - خ سروش - چهارراه عسگریه - جنب دبستان چمران

2292148
11
اصفهان
اصفهان


72 - 13 - 1107

فلکه احمدآباد - خ سروش - چهارراه عسگریه - جنب دبستان چمران

2292148
12
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1017

شهرك اميريه ، نبش بلوار نگارستان

311 - 7814021
13
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1072

خ برازنده - ابتدای خ صفائیه

4476760
14
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1297

خ خيام ، فلکه جهاد - نبش ك نور صادقي

311
- 7718115،7374
15
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1297

خ خيام ، فلکه جهاد - نبش ك نور صادقي

311
- 7718115،7374
16
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1160

خ توحید میانی - ط فوقانی داروخانه دی - مجتمع پزشکان توحید - پ 111

6287368 -
6281373
17
اصفهان
اصفهان


72 - 13 - 1251

خ کاوه - حدفاصل چمران و کاوه - ج دفترخانه 89 

(کد قدیم 52419 بوده)

4594446
18
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1174

خ جی - خ مهدیه جنوبی - نبش کوی تابان

5293835
19
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1161

خ سیمین - نبش بن بست فروزنده

7778080 - 1
20
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1161

خ سیمین - نبش بن بست فروزنده

7778080 - 1
21
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1354

خ صائب - روبروی آرامگاه صائب

2356971
22
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1064

چهار راه فلسطین - خ فردوسی - مج نیکان - جنب بانک تجارت - واحد 2

2240200
- 300
23
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1064

چهار راه فلسطین

- خ فردوسی -

مج نیکان - جنب بانک تجارت -

واحد2

2240200
- 300
24
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1064

چهارراه فلسطین -

خ فردوسی -

مج نیکان - جنب بانک تجارت -

واحد2

2240200
- 300
25
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1108

بهارستان میدان ولی عصر

ابتدای

ولی عصر

جنوبی

پ A6

6818101
26
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1307

رباط دوم -

بعداز چهارراه رزمندگان - جنب

نمایشگاه

علی

4410010 -
4400436
27
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1307

رباط دوم - ب

عداز چهارراه رزمندگان - جنب

نمایشگاه

علی

4410010
4400436
28
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1338

م جمهوری - ابتدای

خ امام

خمینی - سمت

راست -

60متر بعداز

ک امین -

ج پوشاک

جزیره

3388692
29
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1036

خ شيخ طوسی شرقی -

اول فجر1 - روبروی

بانک صادرات

311 -
5595000،1،2
30
اصفهان
اصفهان
72 - 13 - 1313

نبش 4 راه اپادانا -

جنب

اموزشگاه

زبان گويش

311 -
6610112
31
اصفهان
بادرود

مخابرات كد 03650

توسط

نماينده مخابرات شهرستان انجام

مي شود

3624342222
32
اصفهان
نطنز
72 - 13 - 1163

بل طالقانی - مجتمع

تجاری سینا

3624247824
33
اصفهان
نطنز
72 - 13 - 1226

نطنز -

م امام -

خ هفده

شهریور -

جنب اداره صنایع

و معادن

- جنب

مسجد امام حسین

0362 -
4244955 -
4281046
34
اصفهان
مبارکه
72 - 13 - 1057

خ ش

نيکبخت - روبروی

بانک ملت

335 -
5222666
35
اصفهان
مبارکه
72 - 13 - 1057

خ ش

نيکبخت - روبروی

بانک ملت

335
- 5222666
36
اصفهان
مبارکه
72 - 13 - 1267

محله

گلستان - خ گلبرگ

دوم -

بازارچه

افتاب

335 -
5453600
37
اصفهان
مبارکه
72 - 13 - 1157

دهنو - خ

معلم روبروی دانشگاه آزاداسلامی

0335 -
5235865
38
اصفهان
فولادشهر
72 - 13 - 1118

فولادشهر - محله B4 - روبروی

تالار عقیق پشت ساختمان کسری

334 -
2642380
39
اصفهان
فولادشهر
72 - 13 - 1118

فولادشهر - محله B4 - روبروی

تالار عقیق پشت ساختمان کسری

334 -
2642380
40
اصفهان
چادگان
72 - 13 - 1406

چادگان - خ امام -

روبروي مسافربري كيهان نورد

3724726601
41
اصفهان
شهرضا
72 - 13 - 1191

خ پاسداران - مقابل فرعی 22 - پ247

321 -
3247272
42
اصفهان
شهرضا
72 - 13 - 1191

خ پاسداران - مقابل فرعی 22 - پ247

321 -
3247272
43
اصفهان
شهرضا
72 - 13 - 1191

خ پاسداران - مقابل فرعی 22 - پ247

321
- 3247272
44
اصفهان
شهرضا
72 - 13 - 1191

خ پاسداران - مقابل فرعی 22 - پ247

321
- 3247272
45
اصفهان
نایین
72 - 13 - 1210

فلکه امام -  ابتدای خ شهيد رجايی

323
- 2259101
46
اصفهان
نایین
72 - 13 - 1210

فلکه امام -  ابتدای خ شهيد رجايی

323
- 2259101
47
اصفهان
فریدونشهر
72 - 13 - 1254

خ شريعتی - جنب مجتمع تجاری امام علی (ع)

372
- 5223083
48
اصفهان
سمیرم
72 - 13 - 1234

چهارراه

ساعت - ابتدای خ

ش بهشتی

- جنب

فروشگاه بسيجيان

322 -
3221112
49
اصفهان
سمیرم
72 - 13 - 1234

چهارراه

ساعت - ابتدای

خ ش

بهشتی

- جنب

فروشگاه بسيجيان

322
- 3221112
50
اصفهان

تیران وکرون

72 - 13 - 1317

خ امام

خمينی - مقابل بانک تجارت

332
- 3225635
51
اصفهان

تیران وکرون

72 - 13 - 1317

خ امام

خمينی - مقابل

بانک تجارت

332
- 3225635
52
اصفهان

تیران وکرون

72 - 13 - 1317

خ امام

خمينی - مقابل بانک تجارت

332 -
3225635
53
اصفهان
کاشان
72 - 13 - 1216

ميدان کمال الملک -

جنب بانک ملی

361 -
4464248،9
54
اصفهان
کاشان
72 - 13 - 1171

خ بابا فاضل - نبش 4 راه

ايت اله کاشانی

- پ 11

361 -
4457970
55
اصفهان
فلاورجان
(ICT روستایی)41567

فلاورجان - عليشاهدان مقابل

مسجد محمديه

7262222
56
اصفهان

شاهین شهر ومیمه

72 - 13 - 1376

میمه - خ شریعتی - ساختمان قدیمی

بانک تجارت میمه

3124227009
57
اصفهان

شاهین شهر ومیمه

72 - 13 - 1376

میمه - خ شریعتی - ساختمان قدیمی

بانک تجارت میمه

3124227009
58
اصفهان

شاهین شهر ومیمه

72 - 13 - 1376

میمه - خ شریعتی - ساختمان قدیمی

بانک تجارت میمه

3124227009
59
اصفهان

شاهین شهر ومیمه

72 - 13 - 1337

گلدیس -

فاز 1 - مج تجاری

خدماتی کوثر - ط اول

0312 -
5264100
60
اصفهان

شاهین شهر ومیمه

72 - 13 - 1132

بل معلم -

جنب پمپ بنزین معلم

312 -
5727455 -
5721006
61
اصفهان

شاهین شهر ومیمه

72 - 13 - 1277

شاهین

شهر - بلوار ردانی

پور( نبوت ) - بین فرعی

2 و 3 جنوبی

0312 -
5291112
- 5292059
62
اصفهان

شاهین شهر ومیمه

72 - 13 - 1223

خ عطار -

نبش

فرعی 7 شرقی

312
- 5253012
63
اصفهان

شاهین شهر ومیمه

72 - 13 - 1117

شاهین

شهر - خ سعدی

جنوبی -

نبش فرعی

7 شرقی -

جنب سوپر تمشک

0312
- 5273662
64
اصفهان

شاهین شهر ومیمه

72 - 13 - 1114

شاهین

شهر -

بلوار

مطهری -

بین 1 و 2 -

جنب

تاکسی پویا

312 -
5214452
65
اصفهان
اردستان
(ICT روستایی)41505

اردستان - مهاباد

362523580
66
اصفهان
اردستان
72 - 13 - 1200

خ امام -

بعد از سه

راه هلال

احمر

362 -
5242013
- 5245750
67
اصفهان
اردستان
72 - 13 - 1200

خ امام -

بعد از سه

راه هلال

احمر

362 -
5242013
- 5245750
68
اصفهان
فریدن
72 - 13 - 1059

بل طالقانی - روبروی بيمارستان

ش رجايي

0372
- 4224004
69
اصفهان
ورزنه

مخابرات (03150)

توسط

نماينده مخابرات شهرستان انجام

مي شود

3126482333
70
اصفهان
ورزنه

مخابرات (03150)

توسط

نماينده مخابرات شهرستان انجام

مي شود

3126482333
71
اصفهان

نجف آباد

72 - 13 - 1100

بل آزادگان

- خ بهاران -

پ 106

331 -
2257770 , 780
72
اصفهان

نجف آباد

72 - 13 - 1177

نجف آباد

- خ ش اکبر

مجاهد

جنوبی - روبروی

مسجد

شهدا

0331 -
2633035
73
اصفهان

نجف آباد

72 - 13 - 1316

نجف آباد

- 4راه امام

0331
- 2628888
- 2623252
74

آران و بیدگل

آران و بیدگل

72 - 13 - 1081

میدان شهدا -  جنب

مخابرات

362 -
2825111 - 12
75

آران و بیدگل

آران و بیدگل

72 - 13 - 1299

آران وبیدگل - سه راه

فاطمیه - ابتدای بلوار امام - پ 7

3622738410
- 2733007
76
اصفهان

آران و بیدگل

72 - 13 - 1179

بل شهرک صنعتی سليمان صباحی

- خ4 جنب هیئت امنا شهرک

362
- 2750388 - 9
77
اصفهان

آران و بیدگل

72 - 13 - 1179

بل شهرک صنعتی سليمان صباحی

- خ4 جنب هیئت امنا شهرک

362
- 2750388 - 9
78
اصفهان
زواره
72 - 13 - 1106

خ امام - جنب اداره گاز

362
- 5375377 - 9
79
اصفهان

خور و بیابانک

72 - 13 - 1143

میدان امام

- خ مسجد جامع - محل سابق پست

324 -
4224720 - 4700
80
اصفهان

خور و بیابانک

72 - 13 - 1143

میدان امام - خ مسجد جامع - محل سابق پست

324 -
4224720 - 4700
81
اصفهان
کوهپایه
72 - 13 - 1237

کوهپایه -

خ - طالقانی - پ 38

312 - 6224230
82
اصفهان
ورزنه
72 - 13 - 1357

خ - بهشتی - چهارراه

فاطمیه - جنب ک

تابخانه عمومی

312 - 6482131
83
اصفهان
خوانسار
72 - 13 - 1044

خ امام -

ابتدای بازاردوراه - نرسيده به مدرسه بنت الهدی

371 -
2221833
84
اصفهان
کاشان
71 - 13 - 1837

كاشان -

جاده قمصر - شهرك 22 بهمن - پل جمهوري

3614273001
85
اصفهان
کاشان
71 - 13 - 1838

كاشان -

جاده قمصر - شهرك 22 بهمن - پل جمهوري

3614273001
86
اصفهان
فریدن
72 - 13 - 1249

بل طالقانی - روبروی

هلال احمر - نبش ک ش اکبر نيا

372 - 4225834
87
اصفهان
فریدن
72 - 13 - 1249

بل طالقانی - روبروی هلال احمر -

نبش ک ش اکبر نيا

372 - 4225834
88
اصفهان
کاشان
72 - 13 - 1062

خ شهید

رجایی -

تقاطع

میر عماد - جنب بانک تعاون

361 -
4466500،1800
89
اصفهان
گلپایگان
72 - 13 - 1203

فلکه 17 شهريور - ابتدای

خ ايت اله گلپايگانی - نبش ک 1

372 - 3252400
90
اصفهان
گلپایگان
72 - 13 - 1203

فلکه 17 شهريور - ابتدای خ

ايت اله گلپايگانی - نبش ک 1

372 - 3252400
91
اصفهان
گلپایگان
72 - 13 - 1366

گلپایگان -

خ سعدی - نبش ک 6

0372
- 3224829
92
اصفهان
فریدن
72 - 13 - 1030

بل امام

حسين - روبروی دبيرستان

عدل

372 -
4524141
93
اصفهان

خميني شهر

72 - 13 - 1124

خمینی

شهر - خ امام

شمالی - ج داروخانه پاستور

3613932
94
اصفهان

خميني شهر

72 - 13 - 1124

خمینی

شهر - خ امام

شمالی - ج داروخانه پاستور

3613932
95
اصفهان
کاشان
72 - 13 - 1263

کاشان -

دروازه دولت - خ امیریه - جنب بانک شهر

3614473003
96
اصفهان

زرين شهر

72 - 13 - 1134

خ وليعصر - جنب قرض الحسنه ولی عصر

3342240741
97
اصفهان

زرين شهر

72 - 13 - 1395

سده لنجان

- خ توحيد

3342436499