استان قزوین

استان قزوین
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72261001 2301401000 محمدمومنی قزوين 028 33568016 قزوین خ ایت الله کاشانی روبروی ترمینال
2 72261036 2304500001 علی اصغرطاهرخانی تاكستان 028 5225003 تاکستان فلکه15 خردادابتدای خ فکوری
3 72261059 2306401000 سعید خلج طایفه بوئين زهرا 028 34225251 بوئین زهرا . خ دهخدا . نبش خ شهید گلچین

راهبر