طرح بازدید طلایی

طرح بازدید طلایی:

در طرح بازدید طلایی شما مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول، می‌توانید با بازدید از شش غرفه­ ی طلایی همراه اول، امتیاز کسب کرده و در نهایت بر اساس امتیازتان بدون قرعه‌کشی از هدایای همراه اول برخوردار گردید. توجه داشته ‌باشید که هرچه امتیازتان را افزایش بدهید، هدایای شما نیز ارزنده‌تر خواهندبود.

 

چگونه می‌توان بازدید طلایی را آغاز و امتیاز کسب کرد؟

 

 

بازدید طلایی

   

امتیاز

توضیحات

اقدام

مرحله

10

برای شروع باید عدد 1 را به 8950 پیامک کنید (رایگان)

ثبت‌نام رایگان

گام اول

10

برای بازدید‌ به سالن شماره 7، 

غرفه فیلم‌نت مراجعه فرمایید

بازدید از غرفه فیلم‌نت

گام دوم

10

برای بازدید ‌به سالن شماره 7،

غرفه نوترینو مراجعه فرمایید

بازدید از غرفه نوترینو

10

برای بازدید ‌به سالن شماره 7،

غرفه باشگاه فیروزه‌ای مراجعه فرمایید

بازدید از غرفه باشگاه فیروزه‌ای

10

برای بازدید ‌به سالن شماره 7،

غرفه همراه من مراجعه فرمایید

بازدید از غرفه همراه من

10

برای بازدید به سالن شماره 7،

غرفه فروش آنلاین مراجعه فرمایید

بازدید از غرفه فروش آنلاین

10

برای بازدید ‌به سالن شماره 7،

غرفه مکالمه رایگان مراجعه فرمایید

بازدید از غرفه مکالمه رایگان

10

در هر زمان که بخواهید می‌توانید با مراجعه به غرفه‌ی "هدایای بازدید طلایی"  امتیازات کسب شده را خرج کنید و به ازای آن هدیه‌‌ی متناسب با امتیازتان را دریافت کنید.

(محل غرفه: محوطه نمایشگاه پشت سالن 25)

دریافت هدیه بدون قرعه‌کشی

گام سوم

 
 

با امتیاز فعلی‌ام چه هدیه‌ای می‌توانم دریافت کنم؟

 

 

هدایا

   

امتیاز کسب‌شده

هدیــــــــه

10

بسته نوترینو 800 مگابایت 7روزه

20

بسته نوترینو یک گیگابایت 30 روزه + بسته نوترینو800 مگابایت 7روزه

30

مودم 3G (دانگل  ZTE) + بسته نوترینو 800مگابایت 7روزه

40

مودم 3G (دانگل  ZTE) + بسته نوترینو یک گیگابایت 30 روزه + بسته نوترینو  800مگابایت 7روزه

50

گوشی SAMSUNG مدل 1080 + بسته نوترینو  800 مگابایت 7روزه

60

گوشی SAMSUNG مدل 1080 + بسته نوترینو یک گیگابایت 30 روزه + بسته نوترینو  800 مگابایت 7روزه

70

گوشی SAMSUNG مدل 1080 + مودم 3G (دانگل  ZTE)  + بسته نوترینو یک گیگابایت 30 روزه + بسته نوترینو  800مگابایت 7روزه

 
 

راهبر