دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان گلستان

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان گلستان  
ردیف
نام استان
نام شهر
کددفتر
آدرس
تلفن
1
گلستان
گرگان
32084
روبه روی دانشگاه آزاد
9112701282
2
گلستان
گرگان
72321017
کوی انقلاب - نبش انقلاب 16
9111706558
3
گلستان
علی آباد
32092
خ بیست متری سپاه - نبش چهارراه هنرستان
9111776330
4
گلستان
علی آباد
54565
خ امام رضا - جنب پست بانک مرکزی
9113730555
5
گلستان
بندر گز
32053
خ انقلاب - انقلاب 45
9111756424
6
گلستان
بندر ترکمن
54596
خ جمهوری - رو به روی باشگاه تختی
9111706100
7
گلستان
آق قلا
54561
خ شهید باهنر - خ شهید گرکز
9119713700
8
گلستان
رامیان
32056
جنب میدان مرکزی
9119749963
9
گلستان
آزادشهر
32054
خ شهید باهنر - خ شهید هاشمی نزاد
9117020569
10
گلستان
مینودشت
32040
خ پاسداران - جنب بنک رفاه
9112795166
11
گلستان
گنبد
32118
جنب خوابگاه سمیه
9113767986
12
گلستان
گنبد
54520
خ امام خمینی پاساژارم
9111720111
13
گلستان
کلاله
54542
خ امام شمالی - جنب اداره مخابرات
9112744302
14
گلستان
کردکوی
54586
خ پاسداران روبه روی امام زاده مجید
9114241258
15
گلستان
گرگان
32086
خ امام رضا بین امام رضا 12 و 14
9111771704
16
گلستان
گرگان
32128
خ شهید بهشتی روبه روی سازمان بهزیستی
9113770366