استان گلستان

استان گلستان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72321007 1301401000 محمد جعفر کرامت چالکی گرگان 017 32220145 گرگان - میدان تالار - قبل از جانباز 2-
2 72321065 1305401000 سمانه راه دار بندر گز 017 34360426 بندرگز - خیابان شهید اسدی عرب- جنب مخابراتشهید کردافشاری
3 72321122 1306401000 عقیله سادات موسوی تركمن 017 34431394 بندرترکمن خ آزادی 17 روبروی بانک ملی مرکزی
4 1318401000 1318401000 رضا شهرکی گنبد كاووس 017 33231610 گنبد کاووس خیابان شهدا شرقی جنب آشپزخانه مسجد رضوی
5 72321106 1323401000 کلثوم سخن لطیف آزاد شهر 017 35727271 آزادشهر خیابان شهید بهشتی اول20متری شهید نوری

راهبر