استان همدان

استان همدان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 71381117 8501401000 مجتبی مصباحی همدان 081 32516877 همدان آرامگاه بوعلی نبش بلوار مدنی جنب کتابفروشی شمس دفتر پیشخوان دولت بوعلی
2 72381028 8501402000 مریم واحدی فضا همدان 081 34222984 همدانابتدای حصار امام روبروی بانک ملت
3 71381031 8502401000 زهرا واحدی بهار 081 4509400 بهارخ امام روبروی
بانک ملی
4 71381026 8503401000 مهران ظاهری تويسركان 081 34943075 تويسرکان خ باهنر روبروي تالار معلم
5 72381083 8504401000 فاطمه زندي كبودر اهنگ 081 35228180 کبودرآهنگ خ امام بالاتر از بانک سپه مرکزی
6 72381003 8505401000 مسعود روستائي ملاير 081 32251601 ملاير خ شهدا م زندیه ج بانک توسعه وتعاون
7 71381021 8506401000 مهری کیانی نهاوند 081 33244978 نهاوند17شهریور اول بلوار امام حسین
8 71381090 8507401000 وحیدرضااسفندیاری اسدآباد 081 33123555 اسدآباد - بلوار بهشتی - پائین تر از مخابرات

راهبر