استان هرمزگان

استان هرمزگان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72371053 7201402000 خدیجه شهابی بندرعباس 076 33334944 بندرعباس پارک دباغیان جنب شیرینی فروشی پارک
2 72371047 7205401000 محمود فرهمند بندر لنگه 076 44235020 بندر لنگه خ طالقانی اداره پست قدیم
3 54946 7207401000 طیبه شیخ زاده حاجي آباد 076 35425210 حاجي آباد میدان امام (ره)روبروی بانک انصار
4 72371099 7209401000 مرضیه رشیدی دهبارز (رودان) 076 42887130 رودان بلوار انقلاب روبروی بانک قوامین

راهبر