چرا همراه اول؟

همراه اول به عنوان بزرگترين اپراتور خاورميانه و رتبه اول اپراتورهاى تلفن همراه كشور به انتخاب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئى، با كسب تجربيات ارزشمند در زمينه خدمات نوين ارتباطات همراه، به منظور تحقق و دستيابى به چشم انداز خود به عنوان محبو بترين شركت ايرانى، تعامل با حوز ه هاى مختلفى را در برنامه كار خود قرار داده است.

 

ارتقا فرهنگ سازمانی

 •  فراهم آوردن محیطی پویا و چالشی
 • احترام به حقوق و ارزش هاى فردى و اجتماعى
 • ترويج عدالت و ارزيابى برمبناى عملكرد
 •  

توجه به کارکنان سازمان

 • برگزاری دوره های آموزشى به منظور توسعه افراد
 • فراهم آوردن امكانات رفاهى، آموزشى و سلامت
 • ارائه امكانات جانبى براى خانواده كارمندان
 •  

حمایت از منافع ذی نفعان و سرمایه داران

 • کسب رتبه 4 شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
 • ٪115 بازده سرمايه گذارى در سال 1392
 • تدوين برنامه هاى درآمدى و خلق ارزش
 •  

ارتقا صنعت

 • برترین شركت در حوزه رعايت حقوق مصرف كنندگان
 • برترين شركت كارآفرينى و حامى كار و سرمايه ايرانى
 • انتخاب برترين اپراتور در حمايت از توليد ملى
 •  

خدمت به جامعه ایرانی

 • تسهیل ارتباطات درخصوص ساخت جامعه اى مدرن
 • پايبندى به مسئوليت هاى اجتماعى
 • انتشار كتب تخصصى براى ارتقاء سطح آگاهى
 •  

حفظ محیط زیست

 • ایجاد سیستم الكترونيك صدور و پرداخت صورتحساب
 • اجراى كمپين همراه طبيعت
 • سرمايه گذارى در راستاى توسعه و كيفيت شبكه
 •