دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان کرمانشاه

 

 

 

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان کرمانشاه  
ردیف
نام استان
نام شهر
کددفتر
آدرس
تلفن
1
کرمانشاه
کرمانشاه
72301002
کرمانشاه چهارراه بسيج بطرف دادگستري جنب صندوق مهر رضا
8245348
2
کرمانشاه
کرمانشاه
72301004
کرمانشاه بلوار دانشگاه خ پرستار رويروي ساختمان مرکزي دانشگاه
4276779
3
کرمانشاه
کرمانشاه
72301005
کرمانشاه شهرک معلم فاز 2 بلوار عطار روبروي بانک تجارت
4280600
4
کرمانشاه
صحنه
72301006
صحنه ميانراهان روبروي سپاه
8384722079
5
کرمانشاه
کرمانشاه
72301007
جاده قديم تهران
43214995
6
کرمانشاه
کرمانشاه
72301010
کرمانشاه بلوار کيهانشهر جنب پمپ بنزين رسالت
8325560
7
کرمانشاه
ماهیدشت
72301012
کرمانشاه ماهيدشت خ راه کربلاجنب هتل راه کربلا
8324622203
8
کرمانشاه
کرمانشاه
72301025
حافظيه خ 45متري دوم جنب پلاک 71
8385083
9
کرمانشاه
کرمانشاه
72301027
کرمانشاه الهيه انتهاي خ بهداري
8382804
10
کرمانشاه
کرمانشاه
72301028
کرمانشاه ميدان آزادي ترمينال شماره 2خ شهيد صادق پور
8223061
11
کرمانشاه
کرمانشاه
72301030
کرمانشاه شهرک پرديس بلوار شقايق بلوک 152 قطعه 22t
7262182
12
کرمانشاه
کرمانشاه
72301031
کرمانشاه چهارراه سنگر روبروي پمپ بنزين جنب داروخانه
8363566
13
کرمانشاه
کرمانشاه
72301035
کرمانشاه ميدان شهرداري خ معلم غربي
7285896
14
کرمانشاه
کرمانشاه
72301039
شهرک بهداري جنب بازارچه
8395040
15
کرمانشاه
روانسر
72301041
روانسر روبروی دارایی وکمیته امداد
8326526676
16
کرمانشاه
کرمانشاه
72301042
کرمانشاه خ سيد جمال الدين اسد آبادي روبروي مسجد رشيدي پ346
7280494
17
کرمانشاه
کرمانشاه
72301050
کرمانشاه چهارراه راهنمايي
8220718
18
کرمانشاه
کرمانشاه
72301053
کرمانشاه شهرک تعاون ايستگاه 45مقابل هتل آزادگان
4214909
19
کرمانشاه
کرمانشاه
72301069
کرمانشاه خ محمد باقر صدر پ43
8211325
20
کرمانشاه
کرمانشاه
72301092
کرمانشاه شهرک ژاندارمري خ آريا نبش 10متري مرداد
7263400
21
کرمانشاه
قصر شیرین
72301100
قصر شيرين خ شهدا روبروي بازارچه سنتي
8354226800
22
کرمانشاه
سنقر
72301104
سنقرخروبروي فرمانداري خ مهدي موعود
8384228388
23
کرمانشاه
کرمانشاه
72301114
کرمانشاه انتهاي خيام دفتر ايرانيان
7217294
24
کرمانشاه
کرمانشاه
72301163
کرمانشاه بالاتر از سه راه مسکن ايستگاه عدالت روبروي بانک قوامين
4237755
25
کرمانشاه
کرمانشاه
72301168
کرمانشاه بلوار شهيد بهشتي سه راه 22بهمن جنب هواپيمايي هما نبش ک پارسي پ1
8225060
26
کرمانشاه
سرپل ذهاب
72301173
سرپل بلوار راه کربلا روبروی بانک کشاورزی
8342231160
27
کرمانشاه
جوانرود
72301175
جوانرود خ طالقاني نبش کوي ايثار 5
8326229700
28
کرمانشاه
کرمانشاه
72301176
کرمانشاه بلوار دولت آباد مقابل بانک تجارت و بانک ملي
8260116
29
کرمانشاه
اسلام آباد
72301183
اسلام آباد خ عادل روبروی پارک ملت
8325220414
30
کرمانشاه
کرمانشاه
72301185
کرمانشاه شهرک معلم بلوار مولوي
4283000
31
کرمانشاه
کنگاور
72301187
کنگاور بلوار انقلاب روبروي درب اصلي معبد آناهيتا
8372222884
32
کرمانشاه
کرمانشاه
72301189
کرمانشاه خ فردوسي سه راه برق خ دکتر فاطمي
7282534
33
کرمانشاه
کرمانشاه
72301194
کرمانشاه طاقبستان پايين تر از مسجد النبي
4228242
34
کرمانشاه
کرمانشاه
72301195
کرمانشاه فرهنگيان فاز 1بلوار فهميده روبروي هنرستان تلاش
8212390
35
کرمانشاه
کرمانشاه
72301199
کرمانشاه کارمندان ايستگاه2
4217802
36
کرمانشاه
کرمانشاه
72301201
کرمانشاه شهياد چهارراه دوم خ شهيد اميني بطرف پارک بسيج پ27
8248936
37
کرمانشاه
کرمانشاه
72301205
کرمانشاه خ نقليه نرسيده به ميدان جمهوري اسلامي نبش کوي اميني
7216606
38
کرمانشاه
کرمانشاه
72301206
شهرک امام خ 16متري ابو ريحان
8276380
39
کرمانشاه
اسلام آباد
72301207
اسلام آباد
8325233575
40
کرمانشاه
پاوه
72301218
پاوه خ امام محمد شافعي
8327221777
41
کرمانشاه
کرمانشاه
72301225
کرمانشاه بلوار راهنمايي و رانندگي خ طالقاني روبروي پايگاه
8232009
42
کرمانشاه
کرمانشاه
72301228
کرمانشاه 22بهمن پايين تر از ميدان مرکزي
8364750
43
کرمانشاه
کرمانشاه
72301229
کرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 9جنب نانوايي ماشيني
4234108
44
کرمانشاه
کرمانشاه
72301230
کرمانشاه شهرک دادگستري انتهاي خ کسايي جنب ک نررگس4
8274301
45
کرمانشاه
کرمانشاه
72301245
کرمانشاه الهيه بلوار بنشن چقاميرزاي فاز 2
8367112
46
کرمانشاه
کرمانشاه
72301246
کرمانشاه بلوار طاقبستامن نبش کوي 121
4295564
47
کرمانشاه
روانسر
90000
روانسر شهرک ویس قرآن جنب ایران خودرو
8326523555