شرکت خدمات اول

مشـتـرکین هـمـراه اول در شهر تهران، می توانند جهت دریافت کلیه خدمات مشترکین در محل کار یا زندگی خود (بصورت 24 ساعته در کلیه ایام سال ،حتی روزهای تعطیل) با شماره تلفن 1868 تماس بگیرند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت خدمات اول مبین به نشانی www.1868-co.ir مراجعه کنند.