دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان خراسان رضوی

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان خراسان رضوی  

ردیف
نام استان
نام شهر
کددفتر
آدرس
تلفن
1

خراسان رضوي

مشهد
72191195

بلوار سجاد بين سجاد 20-22 پ420

7639000
9151008500
2

خراسان رضوي

مشهد
72191027

بلوار پيروزي حاشيه ميدان حر

9154042100
3

خراسان رضوي

مشهد
72191068

قاسم آباد فلاحي 12 پ42

5227191
9151249914
4

خراسان رضوي

مشهد
72191186

بلوار دوم طبرسي پ 937 بين طبرسي 21و23

9151020622
2171761
5

خراسان رضوي

مشهد
72191038

بلوار معلم بعد از چ راه دانشجو معلم 40

8941400
9153096861
6

خراسان رضوي

مشهد
72191021

طرقبه خ صاحب الزمان پ 16

9155040930
05124227032
7

خراسان رضوي

مشهد
72191041

قاسم آباد تقاطع حجاب و شاهد 69 پ 807

9155015351
6610512
8

خراسان رضوي

مشهد
72191032

طلاب روبروي چاپ استقلال پ 972

9155051703
9

خراسان رضوي

مشهد
72191194

بلوار مجيديه بين 12 و 14

9151090951
10

خراسان رضوي

مشهد
72191204

آزادشهر امامت 45و47

6076211
9153134359
11

خراسان رضوي

مشهد
72191118

خ مطهري جنوبي 14 پ 96

7291068
9155092952
12

خراسان رضوي

مشهد
72191216

بلوار نبوت بين 18و20 پ 26

2720017
9159761200
13

خراسان رضوي

مشهد
72191142

بلوار حجاب نبش حجاب 38

6235330
9153142526
14

خراسان رضوي

مشهد
19107

خ امام رضا 44پ966

8531332
9155163923
15

خراسان رضوي

مشهد
52925

خ شيرازي بين شيرازي 17و19 جنب پاساژ رحيم پور

9155090199
2236488
16

خراسان رضوي

مشهد
72191059

آب و برق صياد شيرازي 36 پ75

8699901
17

خراسان رضوي

مشهد
72191231

خ سناباد 15 خ طاهري شمالي پ184

8489100
18

خراسان رضوي

مشهد
72191058

بلوار توس 86 و 88

6580407
19

خراسان رضوي

مشهد
72191033

بلوار جمهوري اسلامي – خ پروين 19

3444243
20

خراسان رضوي

مشهد
72191003

خ خواجه ربيع نبش خواجه ربيع 21

7418880
9155090250
21

خراسان رضوي

مشهد
72191035

بلوار فرامرز عباسي نبش فرامرز 3 پاساژ آناهيتا

6095771
9153134803
22

خراسان رضوي

مشهد
72191109

بلوار سيدرضي بين سيد رضي 39 و41

9155142062
6096451
23

خراسان رضوي

مشهد
72191275

خ سناباد بين آفرين و شهريار پاساژ مجيد

8440601
9151101445
24

خراسان رضوي

مشهد
72191299

خ فلسطين بين فلسطين 28 پ 154

9155090509
25

خراسان رضوي

مشهد
72191012

خ هفده شهريور نرسيده به 1/1 پ171

8596715
9153079857
26

خراسان رضوي

مشهد
72191145

كاشاني 1و3 جنب شركت برق ناحيه يك پ 744

2228336
27

خراسان رضوي

مشهد
72191060

بلوار جانباز مقابل سالن بهشتي جنب موسسه مهر

9151051085
7613225
28

خراسان رضوي

مشهد
72191235

بلوار جلال آل احمد نبش 66

9151130084
6071942
29

خراسان رضوي

فریمان
2121

خیابان امام خمینی –اداره مخابرات فریمان

5126229999
30

خراسان رضوي

سرخس
2107

خیابان معلم مرکز تلفن ولیعصر روبروی آموزش و پرورش

5125223444
31

خراسان رضوي

کاشمر
2102

کاشمر خیابان امام روبروی پاساژ هوشمند اداره مخابرات مرکزی

5328249999
32

خراسان رضوي

کاشمر
19049

کاشمر خیابان دادگستری جنب واحد پیام آوران

5328241603
33

خراسان رضوي

فیض آباد

19266

خیابان شریعتی روبروی مسجد ولیعصر

5326728008
34

خراسان رضوي

فیض آباد

19249

خیابان شریعتی جنب شرینی فروشی بهاران

5326726334
35

خراسان رضوي

سبزوار
52940

توحید شهر بلوک 3 روبروی مرکز بهداشت

5714413188
36

خراسان رضوي

گناباد
72191159

گناباد خیابان امام خمینی بالاتر از چهارراه گیتی نورد

5337251266
37

خراسان رضوي

گناباد
19293
گناباد خیابان غفاری روبروی کمیته امداد
5337229305
38

خراسان رضوي

گناباد
72191137

کاخک خیابان امامزاده روبروی حوزه علمیه

5337373060
39

خراسان رضوي

قوچان
2103

قوچان خیابان امام خمینی خیابان ناصر خسرو

5812223535
40

خراسان رضوي

قوچان
19156

قوچان خیابان امام خمینی جنب مسجد مهدیه

5812240004
41

خراسان رضوي

قوچان
72191048

قوچان خیابان ولیعصر نبش بلوار مصلی

5812237190
42

خراسان رضوي

قوچان
72191051

قوچان خیابان ولیعصر نبش میدان آزادی

5812237572
43

خراسان رضوي

قوچان
72191077

خیابان تربیت بعد از تقاطع بلوار معلم دست راست

5812240002
44

خراسان رضوي

قوچان
72191082

قوچان خیابان ولیعصر بین جهارراه سوم و جهارم سمت راست

5812247880
45

خراسان رضوی

بردسکن
72191283

بردسکن خ عدالت

9153330954
46

خراسان رضوی

بردسکن
44008

بردسکن شهراباد

5327283333
47

خراسان رضوی

بردسکن
72191014

بردسکن انابد

5327264600
48

خراسان رضوی

بردسکن
44246

بردسکن مظفر اباد

5327383333
49

خراسان رضوی

بردسکن
19074

بردسکن انابد

5327264553
50

خراسان رضوی

بردسکن
19133

بردسکن خ ولیعصر ولیعصر 2

5327229321
51

خراسان رضوی

بردسکن
19175

بردسکن خ عدالت مقابل کمیته امداد

5327224449
52

خراسان رضوی

بردسکن
19132

بردسکن بلوار مطهری

5327229315
53

خراسان رضوی

بردسکن
44009

بردسکن درونه

5327373333
54

خراسان رضوی

بردسکن
44250

بردسکن روستای عظیم اباد

5327393333
55

خراسان رضوی

چناران
72191029

خ امام خمینی 44 روبروی بانک صادرات مرکزی

58262314400
56

خراسان رضوی

چناران
72191076

خ طالقانی روبروی اداره مخابرات

5826221080
57

خراسان رضوی

چناران
72191218

خ امام خمینی نبش امام خمینی 27

5826232118
58

خراسان رضوی

درگز
72191329

خ امام کوچه اهنگران

5825232475
59

خراسان رضوی

جوین
44458

نقاب کارخانه قند

9105722800
60

خراسان رضوی

بجستان
72191090

خ امام خمینی روبروی دفتر مسافربری

5336225515
61

خراسان رضوی

تایباد
72191099

چهار راه مخابرات خ شریعتی

5294228888
62

خراسان رضوی

تایباد
19113

بل امام خمینی روبرو شرکت سایپا

5294233100
63

خراسان رضوی

فیروزه
2135

شهرستان فیروزه خیابان معلم اداره مخابرات

5524522020