دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان خراسان شمالی

 

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان خراسان شمالی  

ردیف

نام استان

نام شهر

کددفتر
آدرس
تلفن
1

خراسان شمالی

بجنورد
20028

بین م شهیدو چهارراه17شهریورجنب بانک انصار

0584 - 2233733
2

خراسان شمالی

بجنورد
56507

خ چمران - خ ازادی روبروی دبستان شهدای فرهنگی

0584 - 2227778
3

خراسان شمالی

بجنورد
56503

چهار راه باسکول

0584 - 2258080
4

خراسان شمالی

بجنورد
72201031

طالقانی شرقی - بین پارک شهروکتابخانه ارشا د

0584 - 2257951
5

خراسان شمالی

اسفراین
56509

خ امام رضا - امام رضا3

0585 - 7220285
6

خراسان شمالی

اسفراین
20032

خ امام رضا36جنب دبیرستان نرجس

0585 - 7239150
7

خراسان شمالی

اسفراین
20023

خ مطهری پایین ترازچهارراه جانبازان روبروی مطهری13

0585 - 7239015
8

خراسان شمالی

شیروان
56510

خ امام رضا - جنب بیمه ایران

0585 - 6236400
9

خراسان شمالی

آشخانه
20011

خ امام خمینی تقاطع امام وهاشمی نژاد

0585 - 4221614
10

خراسان شمالی

گرمه وجاجرم

56514

خ ش باهنر

0585 - 3225188