استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 56505 5201401000 حمیدرضا شیدا بجنورد 058 32314490 بجنورد- خ امام خمینی غربی نرسیده به چهارراه شهرک شاهد مقابل بانک صادرات پ 1170
2 56510 5205500001 سمیرا صفاریان ثانی شيروان 058 6236400 شیروان خ سلمان فارسی جنب راهنمایی و رانندگی
3 20007 5206500004 علیرضا ایمانپور آشخانه، مانه و سمرقان 058 32921712 آشخانه- بلوار بهشتی - بالاتر از بانک ملی -پ708

راهبر