دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان خوزستان

 

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان خوزستان  
ردیف
نام استان
نام شهر
کددفتر
آدرس
تلفن
1
خوزستان
ابادان
72211108
احمداباد - خ 1 فرعی جنب شهربازی
9166315850 - 06314423900
2
خوزستان
امیدیه
72211110
خ شهدا - روبروی پارکینگ شهرداری
9169535595 - 06523222075
3
خوزستان
اندیمشک
72211228
کوی لور - جنب خدمات بانک کشاورزی
9163400399
4
خوزستان
اندیمشک
72211022
کوی مشهد - خ کرامت بعدازپاسداران
9169999019 - 06424240558
5
خوزستان
اهواز
72211089
بلوارگلستان - سه راهی بهشتی نبش 22 بهمن
9161130741 - 06113722070
6
خوزستان
اهواز
72211017
کیانپارس - فلکه دوم کیانپارس جنب اسنادپزشکی
9166136609 - 06113330978
7
خوزستان
اهواز
71025
گلستان - خ بهارستان خ شمشاد نبش خ 13
9163110777 - 06113724125
8
خوزستان
اهواز
72211339
بلوارگلستان - پیچ شهری دانشگاه جنب عکاسی
9376811032 - 06113206231
9
خوزستان
ایذه
72211169
خ مدرس خ اموزش و پرورش
9166909198 - 06925224444
10
خوزستان
بهبهان
72211019
بانک ملی سمت خ امام حسین
9166715086 - 06712229055
11
خوزستان
بهبهان
72211010
چهارراه تختی
9166715086 - 06712233112
12
خوزستان
بهبهان
71059
خ شهید اباد روبروی پارک کوثر
9163730416 - 06713339907
13
خوزستان
بهبهان
72211284
خ شریعتی - جنب مسجد حضرت علی
9166716030 - 06712224022
14
خوزستان
بهبهان
72211153
زیدون - خ امام نبش کوچه معلم
9166710568 - 06722623456
15
خوزستان
خرمشهر
71104
کوت الشیخ - خ ستوده دوم روبروی بانک تجارت
9169326470 - 06324237551
16
خوزستان
دزفول
72211056
خ شریعتی جنب پاساژ ولیعصر
09121092901 - 06412270036
17
خوزستان
دزفول
72211030
خ 45 متری فتح المبین جنب اتش نشانی
9166410268 - 0641222008
18
خوزستان
دزفول
71053
خ فردوسی بین جهاد وامام موسی صدرپلاک 161
9163457666 - 06412221862
19
خوزستان
رامهرمز
72211038
میدان شهید فهمیده جنب فروشگاه ایران
9169893652 - 06912230191
20
خوزستان
شوش دانیال
72211170
خ شهیدرجایی پ 15
9169408911 - 06425228210
21
خوزستان
شوش دانیال
72211152
بلوارمدرس غربی پ 366
9169408911 - 06425227216
22
خوزستان
شوشتر
72211263
فلکه 17شهریور خ شریعتی
9169260140 - 06126210924
23
خوزستان
ماهشهر
72211283
خ وصالی - روبروی پارکینگ بانک صادرات
9168817109 - 06522350843
24
خوزستان
ماهشهر
72211220
روبروی دانشگاه ازاد
9166527802 - 06522358111
25
خوزستان
مسجد سلیمان
72211068
باشگاه مرکزی جنب بانک صادرات
9166812185 - 06813334425
26
خوزستان
مسجد سلیمان
71211226
سه راهی پشت برج
9163817535 - 06812229353