استان لرستان

استان لرستان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 6201401000 6201401000 هومان محمودی خرم آباد 066 33334535 لرستان خرم آباد خیابان امام (ره) خیابان طالقانی میدان استانداری
2 54615 6201403000 رحیم مرادی خرم آباد 066 33239960 خرم آباد خ انقلاب بین کوچه 5 و 6 آراسته
3 54627 6202401000 اسماعیل حسنوند الشتر 066 32528090 الشتر خ امام خ شهید مدنی
4 54655 6203401000 محمدناصربابایی اليگودرز 066 43341266 خ ساحلی غربی جنب پلیس+10روبروی زندان
5 6204401000 6204401000 هومان محمودی بروجرد 066 42521010 بروجرد میدان تختی مدیریت مخابرات شهرستان بروجرد
6 84170 6206500005 مهين حيدري دورود 066 43221122 دورود خ کندوان
7 54636 6208401000 سینا امرایی كوهدشت 066 32639009 کوهدشتخ رودکی نبش کوچه گلستان شهداء
8 54623 6209401000 بابک محمودی ازنا 066 43429882 ازنا فرمانداری بلوار ولیعصر روبروی آموزش و پرورش نمایندگی ش قندی
9 54646 6210401000 سید نورمحمد موسوی پلدختر 066 32220123 پلدختر خ امام روبروی بانک صادرات

راهبر