استان لرستان

استان لرستان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 6201401000 6201401000 هومان محمودی خرم آباد 33334535 066 لرستان خرم آباد خیابان امام (ره) خیابان طالقانی میدان استانداری برند شاپ
2 54615 6201403000 رحیم مرادی خرم آباد 33239960 066 خ انقلاب بین ک 5 و 6 آراسته
3 54636 6208401000 سینا امرائی کوهدشت 32639009 066 خ رودکی نبش ک گلستان
4 54627 6202401000 اسماعیل حسنوند الشتر 32528090 066 خ امام خ ش مدنی
5 54623 6209401000 بابک محمودی ازنا 43429882 066 ازنا فرمانداری بلوار ولیعصر رویروی آموزش و پرورش نمایندگی ش قندی
6 54646 6210401000 سید نورمحمد موسوی پلدختر 32220123 066 امام روبروی بانک صادرات
7 84170 6206500005 مهين حيدري دورود 43221122 066 دورود خ کندوان
8 6204401000 6204401000 هومان محمودی بروجرد 42521010 066 بروجرد میدان تختی مدیریت مخابرات شهرستان بروجرد
9 54655 6203401000 محمدناصربابایی اليگودرز 43341266 066 خ ساحلی غربی جنب پلیس  +10روبروی زندان

راهبر