دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان مرکزی

 

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان مرکزی  

ردیف

نام استان

نام شهر

کددفتر
آدرس
تلفن
1
مرکزی
اراک
72361059

اراک شهر صنعتي،

ميدان کانون جنب

مشاور املاک

حيدري کدپستي 3819858516

9183617471
2
مرکزی
اراک
72361002

اراک خ دانشگاه روبرويموسسه

مهر جنب کبابي

گلديس

3818114496

9181612047
3
مرکزی
اراک
72361071

اراک م شريعتي جنب دانشگاه اراک ک 3815689569

9188630863
4
مرکزی
اراک
72361019

اراک خ ملک

مابين 17 متري و

12 متري سمت چپ

9188615565
5
مرکزی
اراک
72361012

اراک خ داوران

12 متري سعادت

کد پستي 3816893544

 

9183615760
6
مرکزی
اراک
72361011

اراک جاده کرهرود

پايينتر از سايپا

کدپستي 3831765937

9188495609
7
مرکزی
اراک
72361069

اراک بلوار قدس

مصطفي خميني

روبروي آتش نشاني

کد پستي 3808145755

9187613583
8
مرکزی
اراک
72361006

اراک خ شهدا

روبروي بانک ملي3816715881

9181627117
9
مرکزی
اراک
72361033

اراک خ ش شيرودي

بالاتر از بانک ملي

کد پستي 3813894169

9189619303
10
مرکزی
تفرش
72361004

تفرش خ امام

روبروي اداره جهاد کشاورزي 3951645761

9188615579
11
مرکزی
آشتیان
72361026

آشتيان بلوار امام خميني جنب خ شهيد عربي 3961973585

9188609451
12
مرکزی
خمین
72361020

خمين خ ساحلي

جنب صنايع دستي 3881814565

9121345276
13
مرکزی
خمین
72361079

خمين خ شريعتي

بالاتر از پاساژسرمدي

روبروي چاپ همايون کد پستي 5738817444

9188665479
14
مرکزی
خمین
72361056

خمين بل شهيد بهشتي نبش ک توانا

کد پستي : 3881954143

9189559971
15
مرکزی
خمین
72361057

خمين خ شهدا روبروي فروشگاه فرهنگ 3881845336

9188651364
16
مرکزی
خمین
72361024

خمين بلوار پاسداران

ابتداي خ جهاد اولين مغازه دست چپ کد پستي 3881965818

9188664416
17
مرکزی
خمین
72361058

خمين خ ش مطهري

نرسيده به ک ش نظري جنب نمايندگي مزدا کد پستي 3881894565

9181651427
18
مرکزی
خمین
72361035

خمين بلوارمنتظري

جنوبي نرسيده به پل احمداباد کد پستي 3881136594

9183664405
19
مرکزی
دلیجان
72361086

دليجان چهار راه

فلسطين

ک 3791786681

9188662010
20
مرکزی
دلیجان
72361067

دليجان نراق

خ امام خميني،

ميدان امام خميني کدپستي: 3796185713

9125133275
21
مرکزی
نراق
72361077

دلیجان خ شهيد بهشتي جنوبي كد 3791177378

9189653035
22
مرکزی
ساوه
72361041

ساوه خ شريعتي

ميدان مادر کد پستي 3918698175

9123555350
23
مرکزی
ساوه
72361076

ساوه بلوارشهيد

بهشتي کمربندي

همدان روبرو دانشگاه

ازاد

کد پستي 3919617866

9121557088
24
مرکزی
ساوه
72361027

ساوه مطهري 18

جنب پيتزا فانوس

کد پستي : 3915653489

9357872846
25
مرکزی
ساوه
72361083

ساوه غرق اباد جنب بانک صادراتکدپستي 3931814764

9127550058
26
مرکزی
ساوه
72361053

ساوه ميدان امام

پاساژ تعاوني کارمندان

کد پستي : 3913917135

9122565316
27
مرکزی
ساوه
72361017

ساوه شهر صنعتي کاوه ناحيه 1 صنعتي ک3914176314

9122562318
28
مرکزی
ساوه
72361054

ساوه خ شریعتی

جنب ساختمان کوثر 3913774681

9123552640
29
مرکزی
ساوه
72361075

ساوه خ امام خميني

کوچه صالحي

مجتمع تجاري عماد 3913933431

9123478914
30
مرکزی
ساوه
72361065

ساوه خ تهران روبروي موسسه

قرض الحسنه

بسيجيان

ک 3913955336

9122562246
31
مرکزی
ساوه
72361040

ساوه کمربندي همدان روبروي دانشگاه آزاد 3918643176

9121553310
32
مرکزی
شازند
72361039

شازند خ شهداء

ابتداي خ وليعصر كد 3861833669

9186291148
33
مرکزی
فرمهین
72361005

فرمهين خ امام جنب

آموزش و پرورش ک3953119789

9188616669
34
مرکزی
کمیجان
72361061

کميجان خ امام چهار راه مهديه

9188612884
35
مرکزی
میلاجرد
72361028

ميلاجرد خ شهدا کد پستي 3855195835

9188494547
36
مرکزی
مامونیه
72361038

زرندييه اسيا

بک بعد از پل هوايي کد پستي 3941735849

9122567175
37
مرکزی
پرندک
72361045

زرنديه-پرندک

خ 22 بهمن

ک3771913418

9192560080
38
مرکزی
مامونیه
72361049

زرنديه مامونيه

خ امام ميدان

امام حسين

جنب بانک ملي

9122562354
39
مرکزی
زاویه
72361063

زاويه خ امام

اداره پست کد پستي 3944115316

9122550424
40
مرکزی
زرندیه
72361032

زرنديه زاويه

خ ولي عصر

نرسيده به خ

پاسداران کد پستي 3944153698

9125555001
41
مرکزی
زرندیه
72361074

مامونيه خ

امام روبروي بانک ملي 3941814449

9122551991
42
مرکزی
نیمور
72361080

محلات- نيم ور

خ امام نرسيده

به تالار پاسارگاد كد7317537841

9126938741
43
مرکزی
محلات
72361092

محلات خ 15

خرداد ابتداي ش

قندي شمالي ک 3781857165

9183663141
44
مرکزی
محلات
72361087

محلات خ طالقاني

بالاتر از هتل الا قصي ک3781983695

9181663418