دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان مازندران

 

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان مازندران  

ردیف

نام استان

نام شهر

کددفتر
آدرس
تلفن
1
مازندران
نکا
72351124

نکا خیابان انقلاب روبروی اداره

برق جنب

ابزارفروشی

محمدی

1525648860
2
مازندران
نکا
72351011

نکا خیابان

انقلاب جنب

بانک ملی مرکزی

152 - 5648860
3
مازندران
نکا
72351476

نکا دور میدان

جانبازان جنب کلیدسازی

152 - 5643031
4
مازندران
سوادکوه
72351096

شیرگاه حاجی آباد خیابان شهید

اسلامی روبروی

قرض الحسنه مهر

152 - 5625058
5
مازندران
سوادکوه
72351137

سوادکوه پل سفید جنب اداره پست سوادکوه

124 - 4225653
6
مازندران
سوادکوه
72351188

سوادکوه زیراب

جنب بانک ملت

124 - 5221535
7
مازندران
سوادکوه
72351382
شیرگاه 
خیابان شهید
تیموری روبروی
بانک ملی
012 - 45358440
- 012 - 45358153
8
مازندران
سوادکوه
72351204

زیراب روبروي

ميني بوسراني

124 - 4225740
9
مازندران
چالوس
72351151

چالوس خیابان

17 شهریور

روبروی اداره

مخابرات جنب

بانک سپه

124 - 5356200
10
مازندران
چالوس
72351451

نوشهر خیرود

کنار روستای

سیدعلی کیا

سلطان

191 - 2216005
11
مازندران
چالوس
72351084

نوشهر خيابان

سعدي پاساژ

بوشهري

191 - 3154242
12
مازندران
چالوس
72351071

چالوس

کلاردشت

حسن كيف

خیابان مدرس

191 - 2142827
13
مازندران
چالوس
72351174

جالوس روستای هچیرود جنب

بانک ملی

192 - 2625051
14
مازندران
چالوس
72351445

چالوس،روستای

تازه آباد ،جنب کارواش،پلاک48

191 - 2161147
15
مازندران
چالوس
72351117

چالوس میدان

مخابرات خیابان

بیمه ایران

191 - 2293881
16
مازندران
چالوس
72351255

نوشهر خیابان

15خرداد پاساژ

قزوینی طبقه

همکف

191 - 2244499
17
مازندران
چالوس
72351045

نوشهر میدان

آزادي خیابان

بهرام مقابل

منبع آب

191 - 3230414
18
مازندران
تنکابن
72351604

تنکابن میدان

شهید شیرودی

جنب داروخانه

دکتر حلاجیان

191 - 3251575
19
مازندران
تنکابن
72351337

تنکابن میدان

امام جنب

اداره پست

192 - 4234891
20
مازندران
تنکابن
72351251
نشتارود 
خیابان17
شهریور جنب
بانک کشاورزی
192 - 4228000
21
مازندران
تنکابن
72351092

تنکابن خیابان

جمهوری سه

راه خرم آباد جنب

اداره تبلغات

اسلامی

192 - 4665751
22
مازندران
تنکابن
72351492

تنکابن،روبروي

کارخانه برنج کوبي کاوه، روستاي

سليمان آباد

192 - 4221000
23
مازندران
تنکابن
72351322

تنکابن روستای

شیرود نبش کوچه پاسگاه مقابل

امامزاده

192 - 4524699
24
مازندران
نور
72351243

نور میدان کارگر

ابتدای خیابان

نیما پلاک 14

192 - 4472220
25
مازندران
نور
72351212

نور میدان

امام(ره)

پاساژشهیدی

122 - 6210999
26
مازندران
نور
72351101

رویان پاساژ

سالاريان جنب

بانک کشاورزی

122 - 6222172
27
مازندران
نور
72351291

آمل نور روستای

عباسا جنب مرغ فروشی

122 - 6241951
28
مازندران
نور
72351234

چمستان خیابان

امام خیابان

آیت الله شهرستانی جنب مسجد جامع

پلاک 1

122 - 6260858
29
مازندران
سلمانشهر
72351321

عباس آباد خیابان شهدا روبروی

مسجد جامع

طبقه همکف

122 - 5227422
30
مازندران
سلمانشهر
72351087

سلمانشهر

خیابان امام جنب کارودانش فرهادی

192 - 4629560
31
مازندران
سلمانشهر
72351324

چالوس

سلمانشهر

روستای دانیال

192 - 4827788
32
مازندران
بابلسر
72351194

بابلسر خیابان

شهید بهشتی

روبروی بیمه آسیا

192 - 4942112
33
مازندران
بهنمیر
72351025

بهنمیر خیابان

امام مقابل بانک کشاورزی

112 - 5264160
34
مازندران
بهنمیر
72351046

بهنمیر بلوار امام

مقابل بانک ملت

112 - 5356680
35
مازندران
بابل
72351239

بابل جاده کیاکلا روستای منصورکنده ساختمان سجاده

112 - 5350855
36
مازندران
بابل
72351200

بابل امیرکلا خیابان امام مقابل

کلانتری 14

111 - 3173383
37
مازندران
بابل
72351098

بابل خیابان

امیرکبیر نرسیده

به چهار راه

امیرکبیر

111 - 3249002
38
مازندران
بابل
72351144

بابل میدان

حمزه کلا جنب بانک رفاه

111 - 3266853
39
مازندران
بابل
72351299

بابل جاده

قائمشهر روستای هتکه پشت کوچه خداداد 4

111 - 3292601
40
مازندران
جویبار
72351231

جویبار خیابان

امام خیابان شهید رجائی جنب پارچه سرای نظری

111 - 2163153
41
مازندران
آمل
72351511

آمل خ امام رضا

بلوار مطهری جنب میدان بسیج

124 - 3223250
42
مازندران
آمل
72351168

آمل روستای کمانگرکلای هرازپی

121 - 3246870
43
مازندران
آمل
72351353

آمل خیابان

طالب آملی

پایین تراز امامزاده ابراهیم

121 - 3183944
44
مازندران
آمل
72351225

آمل خیابان

طالب آملی نبش دریای 37

121 - 2227065
45
مازندران
آمل
72351104

آمل خیابان

هراز بین

آفتاب 56 و 58

121 - 2282090
46
مازندران
آمل
72351085

آمل خیابان امام خمینی(ره)

انتهای آفتاب 24

تقاطع 10 متری اول

121 - 2246386
47
مازندران
ساری
72351634

ساری جاده

خزر آباد کیلومتر 4 روستای صفرآباد

121 - 2297220
48
مازندران
ساری
72351327

ساری بلوار خزر نرسیده به 600 دستگاه

جنب بانک تجارت

151 - 2132898
49
مازندران
ساری
72351334

ساری

خیابان قارن مقابل پارکینگ روشن

151 - 3217454
50
مازندران
ساری
72351332

ساری میدان

خزر جنب نان

فانتزی نانک

151 - 2224466
51
مازندران
ساری
72351314

ساری میدان خزر کمربندی ابتدای

خیابان شهید

فرجی پلاک 141

151 - 3209260
52
مازندران
ساری
72351118

ساری خیابان

مدرس مقابل

مسجد ابوالفضل

151 - 3207023
53
مازندران
ساری
72351318
ساری روستای
پهنه کلای شمالی خیابان سیدالشهدا
151 - 2293356
54
مازندران
ساری
72351541

ساری، شهرک فرهنگیان ،

میدان معلم ، گلستان نهم روستای سرخکلا

151 - 3532089
55
مازندران
قائمشهر
72351070

قائمشهر کوچکسرا روبروی قائم 1

151 - 2122179
56
مازندران
قائمشهر
72351415

قائمشهر خیابان بابل مقابل بازار علی کوچه شهید دستوریان

123 - 2240590
57
مازندران
قائمشهر
72351424

قائمشهر،میدان جانبازان،روستای بالالموک،مقابل

آژانس

123 - 2225838
58
مازندران
قائمشهر
72351256

قائمشهر خیابان

ساري چهارراه

فرهنگ ابتداي

خیابان دانش

123 - 3249279
59
مازندران
قائمشهر
72351229

کیاکلا میدان شهید كشوري روبروي كلانتري

123 - 2235452
60
مازندران
قائمشهر
72351190

قائمشهر خیابان

ساری چهار راه

فرهنگ نبش

کوی سیدین

124 - 3373960
61
مازندران
قائمشهر
72351264

قائمشهر خیابان

بابل انتهای کوی تیر

123 - 2236340
62
مازندران
بهشهر
72351356

بهشهرخیابان

باهنر جنب بانک

رفاه

ابتدای خیابان شهید موسوی

123 - 2229545
63
مازندران
بهشهر
72351288

بهشهر خیابان شهید هاشمی نژاد

کوچه شهید محسنی

152 - 5234943
64
مازندران
فریدونکنار
72351142

فریدونکنار خیابان

شهدا روبروی

مخابرات

152 - 5274841
65
مازندران
بهشهر
72351503

بهشهر، خیابان

ولایت، بالاترازمسجدجامع ، روستای علی تپه

112 - 5669800
66
مازندران
بهشهر
72351065

بهشهرخیابان

شهید با هنر

روبروی سازمان

تامین اجتماعی

152 - 5276415
67
مازندران
بهشهر
72351524

بهشهر عبوراول

جنب نانوائي

فردوس

152 - 5244591
68
مازندران
بهشهر
72351527

بهشهر گلوگاه

خیابان اصلی مقابل آژانس شاهد

روستای

خورشیدکلا

152 - 5324444
69
مازندران
بهشهر
72351086

بهشهر گلوگاه

میدان 22 بهمن

 پاساژ نوروزی

152 - 6221182
70
مازندران
بهشهر
72351710

بهشهر عبور غربی خیابان صاحب الزمان مقابل نانوائی

وطنی روستای

گرجی محله

152 - 6229621
71
مازندران
بهشهر
72351554

بهشهر نبش خیابان جمهوری بعد

از مدرسه

راهنمایی روستای

شهیدآباد بالا

152 - 5364433
72
مازندران
بهشهر
72351333

بهشهر خیابان قائم میدان قائم

152 - 5280985
73
مازندران
بهشهر
72351301

بهشهر خلیل شهر جنب مخابرات

152 - 5263164
74
مازندران
بهشهر
72351286

بهشهر روستای

زاغمرز خیابان امام خمینی جنب بانک ملت دفتر پستی

152 - 6432717
75
مازندران
بهشهر
72351152

بهشهر جنب پارک ملت نبش کوچه سعدی

152 - 5353008
76
مازندران
بابل
72351123

بابل میدان کارگر روبروی بانک سپه

152 - 5234110