همراه اول،حامی اول نوآوری

همراه  اول، حامی اول نوآوری

 

نوآوری، به کارگیری راه حل­های جدید به منظور شناسایی و پاسخ به نیازهای جدید و ناشناخته و یا موجود در بازار است و این مهم از طریق خلق و ارائه محصولات، خدمات، فرآیندها، فناوری­ها و ایده­­ های نوین محقق می شود. اکثریت مردم و حتی مدیران فکر می­ کنند که نوآوری، تحقیق و توسعه است در حالیکه نوآوری می بایست کلیه زنجیره ارزش از بخش تحقیق و توسعه گرفته تا مهندسی، تولید، توزیع، فروش ،بازاریابی و حتی کاربری آسان و استراتژی سرمایه ­گذاری را در برگیرد.

شرکت همراه اول به منظور همگامی با ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و پاسخگویی به ﺗﻘﺎﺿــﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳــﺪ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎن، نوآوری را یکی از اولویت­های استراتژیک خود قرار داده و  اقدام به توسعه بخش نوآوری خود با اهداف ذیل نموده است:

 

 . تسهیل فرآیند پیشگامی همراه اول در عرصه نوآوری

 . اجرای برنامه­ های تحقیق و توسعه­ نوین

 . پیاده­ سازی طرح­ ها و تجاری سازی سرویس­های نوین در حوزه مخابرات

 

نوآوری در همراه اول

در عصر ارتباطات، مفهوم مرزهای سازمانی بی معناست؛ ارتباط با مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان و شرکا نسبت به گذشته منعطف ­تر است. تأکید نوآوری بر این است که در جهانی که پراکندگی دانش زیاد است ، شرکت­ها صرفا نمی­ توانند بر تحقیقات خود تکیه کنند و به منظور انطباق با پیشرفت­های تکنولوژی می­ بایست ایده­های نوآورانه را از محیط داخل و خارج سازمان دریافت نمایند. ایده­ های خارجی از طریق افراد حقیقی، شرکای تجاری، مراکز رشد و نوآوری و... جمع­ آوری می­ گردد.

همراه اول با توجه به چشم ­انداز خود، نوآوری را در ابعاد محصول/ خدمت، فرآیند، سازمان و کسب و کار دنبال می کند، لذا ایجاد و نهادینه نمودن فرهنگ نوآوری در سازمان و جذب ایده­های داخلی و خارجی از دغدغه ­های این شرکت می­ باشد؛ از این رو به منظور تسهیل فرآیند جذب ایده­ ها، پرتال نوآوری در سایت همراه اول با آدرس www.mci.ir راه اندازی گردیده است تا صاحبان ایده به راحتی بتوانند به ثبت ایده ­های خلاقانه خود بپردازند.

برای ارزیابی و غربال ایده­ های دریافتی در همراه اول از مدل قیف نوآوری استفاده می گردد. همانطور که در شکل ذیل مشخص است، ایده­ های دریافتی وارد قیف شده و توسط متخصصان هر بخش با معیارهای متعددی همانند: انطباق با استراتژی سازمانی، عملی بودن، قابلیت پیاده سازی و ... غربال می ­گردند و در طول فرآیند مربوطه نیزمراحل نمونه­ سازی، تست و اجرا صورت می پذیرد. بدیهی است تعداد ایده ­های خروجی از فرآیند ذیل بسیار کمتر از ایده­ های ورودی است، زیرا ایده­ ها می ­بایست با موفقیت از مسیر ارزیابی گذر کنند.