تبدیل شماره های 0910 دائمی بدون سپرده به دائمی سپرده دار

معرفی طرح تبدیل شماره های 0910 دائمی بدون سپرده به دائمی سپرده دار

این طرح از اول دی ماه 94 و به منظور افزایش سطح رضایت مندی مشترکین دائمی با تغییر پیش شماره 0910 به خطوط دائمی سپرده دار صورت می پذیرد که با افزایش سقف ودیعه، مشترکین فوق از امکان افزایش سقف تماس برخوردار می گردند.

 

قوانین کلی طرح

مشترک جهت تبدیل تلفن 0910 دائمی بدون سپرده به دائمی سپرده دار می بایست به ادارات، دفاتر منتخب و یا فروشگاه های همراه اول مراجعه نماید .

سیستم، شرایط تلفن 0910 را در لحظه‌ی درخواست بررسی و در صورت نرمال بودن (فاقد هرگونه قطع یا عدم واگذاری)، به طور تصادفی از رنج تلفن های دائمی آن استان شماره ای را برای مشترک رزرو می نماید. سپس سیستم شناسه قبض و پرداخت با مبلغ تضمین صادر می نماید و رسید انجام خدمت مبنی بر ثبت درخواست مشترک و شرایط فعلی تلفن صادر و به مشترک داده می شود (مبلغ 36 هزار تومان با مهلت پرداخت 72 ساعت).

در صورت عدم رویت وصولی تا 96 ساعت، سیستم شماره دائمی رزرو شده را آزاد می نماید و مشترک را از طریق پیامک آگاه می نماید. پس از وصول مبلغ پرداختی، تعویض شماره مشترک از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.

پس از تعویض و فعال شدن شماره دائمی جدید، به مشترک از طریق پیامک اطلاع رسانی می گردد و نیاز به مراجعه حضوری مشترک جهت دریافت شماره جدید نمی باشد.

کلیه سرویس های فعال مشترک بر روی تلفن 0910، غیر فعال شده و بر روی تلفن جدید دائمی فقط سرویس های Default  و پایه از سوی سیستم فعال می گردد.

 

نحوه درخواست مشترک جهت تغییر شماره 0910 دائمی بدون سپرده به دائمی سپرده دار

مراجعه به ادارات، دفاتر خدمات مشترکین منتخب و یا فروشگاه های همراه اول

احراز هویت توسط سیستم

تحویل شناسه قبض و پرداخت به مشترک (مبلغ مابه تفاوت)

پرداخت مبلغ مابه تفاوت

ارسال پیامک اطلاع رسانی به مشترک و تبدیل شدن شماره خط به دائمی سپرده دار