آگهی فراخوان عمومی (تامین کنندگان فنی و مهندسی)

      شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد بخشی از پوشش شبکه خود را از طریق فناوری Small Cell سازگار با شبکه موجود توسعه دهد. از تامین کنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با این فناوری دعوت می شود برای دریافت RFI مربوطه در ساعات اداری روزهای شنبه و یک شنبه مورخ 1394.04.13 و 1394.04.14 به اداره کل خرید شرکت ارتباطات سیار ایران واقع در میدان ونک، خیابان ونک، نرسیده به بزرگراه کردستان برج 17 طبقه همراه اول طبقه 5 واحد 7 مراجعه و اسناد مرتبط را دریافت نمایند. برای دریافت RFI همراه داشتن نامه نمایندگی الزامیست.

راهبر