طرح تقسیط 36 ماهه سیم‌کارت های دائمی همراه اول

فروش سیمکارت اقساطی
  1. طرح تقسیط ۳۶ ماهه سیم‌کارت های دائمی همراه اول در بسته بندی استاندارد

پس از اجرای طرح فروش قسطی ۶ ماهه، جهت تسهیل خرید سیم کارت‌ های دایمی، همراه اول طرح جدیدی را پیشنهاد می کند. این طرح از ابتدای آذرماه ۱۳۹۴ آغاز شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

جهت ثبت نام در این طرح مشترکینی که تا کنون سیم کارت دائمی همراه اول نداشته اند می توانند پس از مراجعه به دفاتر یا فروشگاههای همراه اول  نسبت به خرید سیم کارت به مبلغ ۲۰ هزار تومان اقدام نمایند.سپس با پرداخت مبلغ ۲۰،۸۰۰ تومان سیم کارت را فعال نموده و باقیمانده وجه سیم کارت (قیمت کل سیم کارت ۱۶۶،۸۰۰ تومان می باشد) به صورت اقساط ۳۶ ماهه به مبلغ هر قسط ۳،۵۰۰ تومان پرداخت نمایند. این سیم کارت‌ ها بر اساس رنج تعریف شده استان ها در بسته بندی استاندارد همراه اول با قابلیت انتخاب شماره و بهره مندی از قیمت مصوب و تقسیط وجه بدون دریافت مبلغ اضافه و دریافت مدارک ضمانت پرداخت اقساط (چک یا سفته) قابل دسترس می باشد.

نحوه پرداخت اقساط:

نحوه پرداخت اقساط

قیمت مصوب سیم کارت ودیعه دار قیمت خرید بسته باقیمانده مبلغ سیم کارت پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ هر قسط
1،668،000 ریال ۲۰0،۰۰۰ ریال 1،468،000 ریال ۲۰8،۰۰۰ ریال 36 قسط 35،۰۰۰ ریال

نکات مهم :

مبالغ بر اساس نرخ مصوب سیم کارت دائمی سازمان تنظیم مقررات می باشد که سالیانه مابه تفاوت نرخ مالیات و عوارض به آن اضافه می گردد.

طرح تخفیف تعرفه (بسته ۳۹۹) به محض فعالسازی بر روی خط فعال خواهد شد.

مشترک می تواند به صورت همزمان یک یا چند قسط و در صورت تمایل کلیه اقساط را در یک زمان پرداخت نماید.

نحوه دریافت اطلاعات از میزان اقساط پرداخت شده و مابقی اقساط به این صورت است که پیامک های پرداخت اقساط در زمان سررسید (پیامک اطلاع رسانی به مشترک با  سرشماره ۶۳۵۰۰۵)، ۷۲ ساعت قبل از سر رسید اقساط، جهت یادآوری و پرداخت آن از سوی سیستم ارسال می گردد. همچنین از طریق دفاتر خدمات مشتریان و سیستم های دفاتر قابل پیگیری است.

محدودیت های دوره تقسیط شامل موارد زیر است:

۱-عدم امکان نقل و انتقال سیم کارت

۲-عدم امکان مکالمه رومینگ

۳-قطع کامل درصورت عدم پرداخت اقساط تا ۳ ماه

۴-میزان ودیعه به میزان ۸۰% مبلغ پیش پرداخت می باشد.

۵-عدم استفاده از ترابرد پذیری (MNP)

در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، خط قطع کامل و جهت وصل می بایست کلیه اقساط معوقه به صورت یکجا پرداخت گردد.

در صورت عدم تسویه پس از ۳ ماه، خط تخلیه می گردد. چنانچه تا ۶ ماه پس از تخلیه مبالغ بدهی پرداخت نگردد، خط عودت و غیر قابل استرداد می گردد.

کلیه سرویس‌های همراه اول دائمی  به جز امکان ترابرد و رومینگ و نقل و انتقال قابل فعال سازی است.  

-----------------------------------------------------------------------------------

  1. فروش آنلاین (ثبت نام به روز ) سیم کارت های دائمی با شرایط تقسیطی در دفاتر و فروشگاه های همراه اول (36 ماهه )  ( خدمت جدید)  

توضیحات :

پس از اجرای طرح فروش قسطی 36 ماهه سیم کارت های بسته بندی شده، جهت تسهیل خرید سیم کارت‌ های دایمی ، همراه اول خدمت جدید در ارائه طرح های فوق راه اندازی نموده است. این خدمت امکان دسترسی مشترک در کلیه دفاتر مشترکین فروشگاه های همراه اول به سیم کارت های دائمی و بهره مندی از قیمت مصوب و تقسیط وجه بدون دریافت مبلغ اضافه و دریافت مدارک ضمانت پرداخت اقساط ( چک یا سفته ) را مهیا می نماید.

جهت ثبت نام در این طرح مشترکینی که تا کنون سیم کارت دائمی همراه اول نداشته اند می توانند پس از مراجعه به دفاتر یا فروشگاههای همراه اول  نسبت به انتخاب یکی از انواع سیم کارتهای دائمی سپرده داریا بدون سپرده اقدام نموده ، وجه ثبت نام را با شرایطی که که در جداول زیر توضیح داده می شود ، تقسیط نماید.

نحوه پرداخت اقساط:

 سیم کارت های ثبت نام به روز بدون سپرده  :

 

سیم کارت های ثبت نام به روز بدون سپرده

قیمت مصوب سیم کارت پیش پرداخت باقیمانده مبلغ سیم کارت تعداد قسط مبلغ هر قسط پرداخت به دفتر بابت کارمزد
1،308،000 ریال 218،000 ریال 1،080،000 ریال 36قسط 30،000 ریال 10،000 ریال

سیم کارت های ثبت نام به روز با سپرده :

سیم کارت های ثبت نام به روز با سپرده

قیمت مصوب سیم کارت پیش پرداخت باقیمانده مبلغ سیم کارت تعداد قسط مبلغ هر قسط پرداخت به دفتر بابت کارمزد
1،668،000 ریال 326،000 ریال 1،332،000 ریال 36قسط 37،000 ریال 10،000 ریال

 

نکته : در ثبت نام به روز مبلغ 10 هزار ریال به دفاتر بابت کارمزد اختصاص داده شده، که از قیمت مصوب سیم کارت کسر می گردد.

نکات مهم :

طرح تخفیف تعرفه (بسته ۳۹۹) به محض فعالسازی بر روی خط فعال خواهد شد.

در زمان سررسید (پیامک اطلاع رسانی به مشترک با  سرشماره ۶۳۵۰۰۵)، ۷۲ ساعت قبل از سر رسید اقساط، جهت یادآوری و پرداخت آن از سوی سیستم ارسال می گردد. همچنین از طریق دفاتر خدمات مشتریان و سیستم های دفاتر قابل پیگیری است.

محدودیت های دوره تقسیط شامل موارد زیر است:

۱-عدم امکان نقل و انتقال سیم کارت

۲-عدم امکان مکالمه رومینگ

۳-قطع کامل درصورت عدم پرداخت اقساط تا ۳ ماه

۴-میزان ودیعه به میزان ۸۰% مبلغ پیش پرداخت می باشد.

۵-عدم استفاده از ترابرد پذیری (MNP)

در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، خط قطع کامل و جهت وصل می بایست کلیه اقساط معوقه به صورت یکجا پرداخت گردد.

در صورت عدم تسویه پس از ۳ ماه، خط تخلیه می گردد. چنانچه تا ۶ ماه پس از تخلیه مبالغ بدهی پرداخت نگردد، خط عودت و غیر قابل استرداد می گردد.

کلیه سرویس‌های همراه اول دائمی  به جز امکان ترابرد و رومینگ و نقل و انتقال قابل فعال سازی است.

راهبر