اطـلاعـيه عـمومـي

« اطـلاعـيه عـمومـي »

 

 

بدينوسيله به اطلاع مي رساند اين شركت در نظر دارد 3 نود سوئيچ كلاسيك شامل يك نود نوكيا يك نود اريكسون و يك نود زيمنس خود را كه در مراكز مخابراتي نصب بوده و قابل استفاده مي باشد را بفروش برساند. علاقمندان به خريد تجهيزات مزبور جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 90/11/1 با شماره تلفن 88640525 تماس حاصل فرمايند و يا به ساختمان شماره يك همراه اول واقع در ميدان ونك، خ ونك، برج همراه طبقه پنجم، واحد يك مراجعه نمائيد.

 

 


اداره كل تـداركـاتي
شركت ارتباطات سـيار ايـران

 

راهبر