دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان سمنان

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان سمنان  
ردیف
نام استان
نام شهر
کددفتر
آدرس
تلفن
1
سمنان
سمنان
72231028
سمنان بل ولیعصر ابتدای خ یاسر
0231 - 3346000
2
سمنان
سرخه
72231024
سمنان
سرخه
شهرک امام روبروی اداره مالیاتی
0232 - 3224211
3
سمنان
مهدیشهر
72231022
مهدیشهر خ امام
نرسیده به بیمارستان 15خرداد
جنب
خشکبار و قنادی درخشانی
0232 - 3627722
4
سمنان
میامی
72231029
شاهرود میامی خ امام رضا روبروی برق قدیم
0274 - 6223898
5
سمنان
شاهرود
72231014
شاهرود خ فردوسی
جنب شیرینی سرا
0273 - 2239000
6
سمنان
شاهرود
72231044
شاهرود بل معلم جنب خوابگاه دانشگاه ازاد
0273 - 2237585
7
سمنان
شاهرود
72231013
شاهرود خ شهداء اول سعدی
0273 - 3360060
8
سمنان
دامغان
72231046
دامغان خ ش فلاحی پشت شهرداری
جنب اداره اوقاف
0232 - 5237171
9
سمنان
گرمسار
72231036
گرمسار خ شهید
رجائی مقابل اداره مخابرات
0232 - 4233300
10
سمنان
ایوانکی
72231007
گرمسار ایوانکی خ انقلاب جنب بانک ملت
0232 - 4624343