استان سمنان

استان سمنان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72231030 2601500003 پریا نژادی سمنان 023 33350690 سمنان میدان سعدی بلوار سعدی روبروی سه راه شهدا
2 72231003 2606500004 رضا شریعتی شاهرود 023 32242484 شاهرود خ 15 خرداد نبش ک سوم( روبروی کوچه مسجد امام حسن(ع)) پ 21

راهبر