تعرفه خدمات دفاتر خدمات مشتریان

سیم کارت اعتباری:
جدول تعرفه خدمات
نوع خدمات تعرفه (ريال)
تعويض سيم كارت ۵۰۰۰۰
تغيير مالكيت 20000
تغيير آدرس 25000
وصل به تقاضای مشترک 25000
تغییر وضعیت IDLEبه ACTIVE رایگان
خروج از لیست سیاه 10000
سیم کارت دائمی:
سایر خدمات
نوع سرویس تعرفه
پیام کوتاهSMS فارسی 89 ريال (به ازاء هر پارت)
انگلیسی 222 ریال (به ازاء هر پارت)
اینترنت (نوترینو) برای سیم کارت های دائمی ۰.4 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده
برای سیم کارت های اعتباری ۰.6 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده
سایر خدمات
ردیف خدمات اپراتوری تعرفه( ریال )
۱ صدور قبض المثنی 5000
۲ تغییر آدرساعتباری و دائمی 25000
۳ تغییرنام تلفن همراه دائمی 80000
۴ تغییر نام تلفن همراه اعتباری 20000
۵ اصلاح آدرس 25000
۶ وصل مفقودی 25000
۷ وصل شخصی دائمی و اعتباری 25000
۸ وصل استعلام 25000
۹ وصل تعهد بنام زدن 25000
۱۰ وصل بدهی 25000
۱۱ تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی دائمی 70000
۱۲ تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی اعتباری ۵۰۰۰۰
۱۳ وصل نمایشگر رایگان
۱۴ قطع نمایشگر رایگان
۱۵ وصل محدودیت مکالمه ۶۰۰۰
۱۶ قطع محدودیت مکالمه رایگان
۱۷ وصل فکس ۵۰۰۰۰
۱۸ قطع فکس رایگان
۱۹ وصل دیتا ۵۰۰۰۰
۲۰ قطع دیتا رایگان
۲۱ وصل پیام کوتاه (SMS) رایگان
22 فعالسازی سیم کارت اعتباری(خانواده،عیدانه،حج و..) رایگان
23 چاپ ریزمکالمات (تا 3 صفحه و 150 رکورد) 20,000
24 چاپ ریزمکالمات (بیش از 3 صفحه ، به ازای هرصفحه اضافی) 2,000
25 ریزمکالمات برروی لوح فشرده 20,000
26 دریافت رمز puk و pin 15000

وصل *: وصل بدهی (میاندوره ، پایاندوره ، قطع بدهی مراجعه به مرکز ، قطع تسویه حساب ، قطع عدم پرداخت بدهی )

خدمات در بستر غیرحضوری
نوع خدمت هزینه ( ریال)
تغییر آدرس بدون هزینه
دریافت pin,puk بدون هزینه
قطع به تقاضای مشترک بدون هزینه
قطع مفقودی بدون هزینه
دریافت ریز مکالمات بدون هزینه
رویت صورتحساب بدون هزینه
فعالسازی اینترنت همراه اول بدون هزینه
فعالسازی پیام کوتاه بدون هزینه
دیتا فعالسازی بدون هزینه و ۵۰،۰۰۰ریال درهرماه (آبونمان)
فاکس فعالسازی بدون هزینه و ۵۰،۰۰۰ریال درهرماه (آبونمان)
محدودیت مکالمه هزینه ماهیانه مبلغ ۶،۰۰۰ ریال می باشد
قطع (دیتا ، فکس،محدودیت مکالمه) بدون هزینه
وصل به تقاضای مشترک 25000
وصل مفقودی 25000
  • در هنگام دریافت خدمت در کلیه نقاط شبکه فروش و خدمات همراه اول، نیازی به پرداخت وجه نقد نیست. هزینه خدمات مشترکین دائمی به صورتحساب ایشان اضافه و هزینه خدمات مشترکین اعتباری از میزان شارژ ایشان کسر می‌شود.
  • علاوه بر مبالغ جدول بالا، برای خدمات غیر رایگان که نیاز به تعویض سیم‌کارت دارند، مبلغ 30،000 ریال به عنوان بهای سیم‌کارت خام به هزینه خدمت افزوده و مطابق روش بالا دریافت خواهد شد.
  • پس از دریافت و اتمام خدمت، اطلاع رسانی مربوطه از طریق پیامک به مشترکین انجام می شود.