استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 53422 5401401000 حسین نجفي زاهدان 054 33509699 زاهدان بلوار شهید طباطبایی12
2 53409 5401402000 محمد امين عباسي مقدم زاهدان 054 33215335 زاهدان خ طالقانی حد فاصل طالقانی 1 و 3 روبروی مخابرات ازادی
3 53445 5409401000 سیدمجتبی نیرومند ايرانشهر 054 37231415 ایرانشهر خ امام خمینی بین معلم و ابوذر مقابل بانک انصار

راهبر