اطلاعیه توزیع اوراق سهام

به اطلاع کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها در استان های تهران و البرز می رساند جهت دریافت برگه سهام موضوع افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 93.01.31 به میزان 93.7% می توانند از تاریخ 93.09.19 به مراکز تلفن ثابت شهری مراجعه  نمایند.

 

مشاهده لیست اطلاعات شعب امور مشترکین استان تهران و البرز جهت ارائه سهام همراه اول

حجم : 425کیلو بایت

 

 

 

 

راهبر