دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان سیستان و بلوچستان

 

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان سیستان و بلوچستان  
ردیف
نام استان
نام شهر
کددفتر
آدرس
تلفن
1
سیستان بلوچستان
زاهدان
72241008
زاهدان میدان امام علی
0541 - 3224496
2
سیستان بلوچستان
چابهار
72241042
چابهار - خ امام خمینی مقابل اداره بسیج
0545 - 2222120
3
سیستان بلوچستان
چابهار
72241012
چابهار - بلوار امام محوطه سینما ساحل
545 - 2222260 - 2
4
سیستان بلوچستان
ایرانشهر
72241026
ایرانشهر - خ امام خمینی بین معلم ابوذر و مقابل بانک رفاه
547 - 2231415
5
سیستان بلوچستان
ایرانشهر
72241043
ایرانشهر - خ بلوچ مقابل شرکت رایانه گستر
0547 - 2221811
6
سیستان بلوچستان
خاش
72241058
خاش خ انقلاب فلکه فردوسی
0543 - 4224521
7
سیستان بلوچستان
نیکشهر
72241017
نیکشهر - خ وحدت نرسیده به حوزه علمیه
0546 - 5225700