سیم کارت های اعتباری جدید همراه اول (از این جیب به اون جیب)

مشخصات بسته های خوشامد برای مشترکین جدید اعتباری (از این جیب به اون جیب):

از ابتدای پاییز ۹۳ بسته های خوشامد جدید با مشخصات زیر به مشترکین عزیزی که به خانواده بزرگ همراه اول می پیوندند ارائه می شود:

  • بعد از انجام اولین شارژ با هر مبلغی از طرف مشترک (از تمامی کانالها به جز جیرینگ)، 5،000 تومان اعتبار داخل شبکه هدیه به حساب مشترک شارژ می شود.
  • فعال شدن اعتبار هدیه مستلزم انجام حداقل یک شارژ (به هر مبلغی) در مدت حداکثر سه ماه از زمان ثبت نام (Registration) در سیستم می باشد، بدیهی است چنانچه اولین شارژ پس از گذشت سه ماه از ثبت نام انجام گیرد، اعتبار هدیه به آن تعلق نخواهد گرفت.
  • در صورت انتقال اعتبار از یک مشترک به مشترک دیگر اعتبار هدیه برای مشترک دوم فعال نخواهد شد. (برای دریافت اعتبار هدیه نیاز است تا حتما خود مشترک اقدام به شارژ نماید.)
  • امکان استفاده از اعتبار هدیه برای انجام کلیه فعالیت های داخل شبکه اعم از مکالمه، ارسال پیامک، استفاده از اینترنت، خرید بسته های مختلف وجود دارد.
  • اعتبار هدیه قابل انتقال نمی باشد.

سیم کارت های اعتباری پنج هزار تومانی

قیمت این سیم کارتهای اعتباری 5،000 تومان است که شامل 500 تومان اعتبار اولیه و 5،000 تومان اعتبار هدیه پس از اولین شارژ می باشد.

برای فعال شدن اعتبار هدیه کافی است، یک شارژ (به هر مبلغی) در مدت حداکثر سه ماه از زمان ثبت نام انجام گیرد. با این اعتبار  هدیه می توان کلیه فعالیت های داخل شبکه اعم از مکالمه، ارسال پیامک، استفاده از اینترنت و یا خرید بسته های مختلف را انجام داد.

سیم کارت های اعتباری ده هزار تومانی

قیمت این سیم کارتهای اعتباری 10،000 تومان است که شامل 5،000 تومان اعتبار اولیه و 5،000 تومان اعتبار هدیه پس از اولین شارژ می باشد.

برای فعال شدن اعتبار هدیه کافی است، یک شارژ (به هر مبلغی) در مدت حداکثر سه ماه از زمان ثبت نام انجام گیرد. با این اعتبار  هدیه می توان کلیه فعالیت های داخل شبکه اعم از مکالمه، ارسال پیامک، استفاده از اینترنت و یا خرید بسته های مختلف را انجام داد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه تعرفه سیم کارت اعتباری و مراکز توزیع و فعال سازی سیم کارت های اعتباری مراجعه فرمایید.

راهبر