اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت اردیبهشت 93

 

 

اردیبهشت 1393

   

عنوان هدیه

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن

نام پدر

شماره شناسنامه

استان

یک دستگاه پراید

مهدی

کاظم خانی

884 *** 9144

حسن

357

آذربایجان شرقی

 

 

 

اسامی برندگان گوشی هواووی Ascend P6 طرح شتاب درپرداخت مربوط به اریبهشت 1393

   

ردیف

عنوان هدیه

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن

نام پدر

شماره شناسنامه

استان

1

گوشی هواوی Ascend  P6

خسرو

گلعزاری

9141 *** 447

قدرت

6

آذربایجان شرقی

2

گوشی هواوی Ascend  P6

بابک

نامورفرد

9144 *** 283

محمد

666

آذربایجان شرقی

3

گوشی هواوی Ascend  P6

علیرضا

زمانی

9141 *** 970

محرم

2609

آذربایجان غربی

4

گوشی هواوی Ascend  P6

قادر

رسولی

9141 *** 194

محمد

2880011043

آذربایجان غربی

5

گوشی هواوی Ascend  P6

روح انگیز

طهماسبی حیدر اباد

9141 *** 975

قربان

105

آذربایجان غربی

6

گوشی هواوی Ascend  P6

علی

شب نشین

9143 *** 284

محمدرضا

808

آذربایجان غربی

7

گوشی هواوی Ascend  P6

حسن

شیردل

9143 *** 796

عمر

798

آذربایجان غربی

8

گوشی هواوی Ascend  P6

مهدی

پوررشیدی علی بیگلو

9143 *** 672

امیرعلی

2

آذربایجان غربی

9

گوشی هواوی Ascend  P6

هاجر

فضلی

9143 *** 521

فضل اله

11

آذربایجان غربی

10

گوشی هواوی Ascend  P6

شهرام

داننده حصاری

9144 *** 909

مظفر

3

آذربایجان غربی

11

گوشی هواوی Ascend  P6

ظاهر

دهقانی

9144 *** 720

سلطانعلی

800

آذربایجان غربی

12

گوشی هواوی Ascend  P6

فرداد

گرشاسبی

9143 *** 076

هرمز

554

اردبیل

13

گوشی هواوی Ascend  P6

عبدالکریم

نصر ازادانی

9131 *** 088

رجبعلی

26

اصفهان

14

گوشی هواوی Ascend  P6

منصوره

عسگری ارانی

9132 *** 260

حسین

292

اصفهان

15

گوشی هواوی Ascend  P6

محمدرضا

تدبیری نوش ابادی

9132 *** 370

عزیزاله

4703

اصفهان

16

گوشی هواوی Ascend  P6

الهام

زمانی

9133 *** 554

مرتضی

62538

اصفهان

17

گوشی هواوی Ascend  P6

نیر

همدانی گلشن

9133 *** 885

عبدالحسین

751

اصفهان

18

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد حسین

کدخدائی

9133 *** 794

محمود

2851

اصفهان

19

گوشی هواوی Ascend  P6

یداله

گل اقائی شاپورابادی

9133 *** 955

مسلم

230

اصفهان

20

گوشی هواوی Ascend  P6

سمیه

صالحی

9134 *** 965

رحمت اله

1

اصفهان

21

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

اکبری قره اونه

9121 *** 593

حمد اله

253

البرز

22

گوشی هواوی Ascend  P6

حسین رضا

حیدری ناصر

9123 *** 582

محرمعلی

132

البرز

23

گوشی هواوی Ascend  P6

ابراهیم

 بهادری نوجه ده السادات

9124 *** 569

علی

4265

البرز

24

گوشی هواوی Ascend  P6

جواد

باقری

9126 *** 368

موسی

476

سمنان

25

گوشی هواوی Ascend  P6

علی اکبر

نوروزی

9102 *** 521

اصغر

244

تهران

26

گوشی هواوی Ascend  P6

فرشته

عابدینی

9121 *** 883

رحمت اله

85

تهران

27

گوشی هواوی Ascend  P6

علی

سه تن

9121 *** 895

سیف اله

1079

تهران

28

گوشی هواوی Ascend  P6

مهسا

منصوری کاسوای

9121 *** 448

ابوالحسن

27115

تهران

29

گوشی هواوی Ascend  P6

محمدرضا

موسی پور

9121 *** 269

یداله

4729

تهران

30

گوشی هواوی Ascend  P6

حامد

افشار یکوشلی

9122 *** 938

عباس

1335

تهران

31

گوشی هواوی Ascend  P6

سیدمحمد

حاجی سیدحسین

9122 *** 930

سیدجلیل

30603

تهران

32

گوشی هواوی Ascend  P6

داود

رحیمی

9122 *** 683

محسن

11762

تهران

33

گوشی هواوی Ascend  P6

صادق

یزدانی پیر لوجه

9123 *** 385

نجف

3366

تهران

34

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

ال اقا

9123 *** 485

محمود

14640

تهران

35

گوشی هواوی Ascend  P6

اصغر

فاجر شیرین بلاغ

9123 *** 348

 

1111

تهران

36

گوشی هواوی Ascend  P6

عفت

رضائی

9124 *** 112

صفر

73

تهران

37

گوشی هواوی Ascend  P6

رسول

اقراری سلوط

9124 *** 887

علی

4629

تهران

38

گوشی هواوی Ascend  P6

فراز

ترکمن

9124 *** 831

عباس

12547050

تهران

39

گوشی هواوی Ascend  P6

سلامت

عتیزاده

9124 *** 669

صاحبعلی

497

تهران

40

گوشی هواوی Ascend  P6

سیدسعید

طباطبائی جبلی

9124 *** 400

سیدمصطفی

19

تهران

41

گوشی هواوی Ascend  P6

جعفر

صادقی راد

9125 *** 642

عین اله

48

تهران

42

گوشی هواوی Ascend  P6

سمیه

سروی نالکیا شری

9125 *** 986

محمد

663

تهران

43

گوشی هواوی Ascend  P6

پروین

ستوده

9126 *** 668

عباس

554

تهران

44

گوشی هواوی Ascend  P6

مصطفی

کیجا

9126 *** 667

محمد

2292

تهران

45

گوشی هواوی Ascend  P6

علی

خزائی

9126 *** 922

علی محمد

559

تهران

46

گوشی هواوی Ascend  P6

علی

حسن پور

9126 *** 313

رضا

1340

تهران

47

گوشی هواوی Ascend  P6

امیر

نجفی پور

9127 *** 988

احمد

375

تهران

48

گوشی هواوی Ascend  P6

ابوالفضل

براتی مقدم

9127 *** 806

علی رضا

17098750

تهران

49

گوشی هواوی Ascend  P6

محمدحسین

منصوری مجومرد

9127 *** 981

علی

55

تهران

50

گوشی هواوی Ascend  P6

حسین

ملاحسن تکانتپه

9128 *** 832

عبدالقادر

5806

تهران

51

گوشی هواوی Ascend  P6

شهریار

خدادادی

9133 *** 128

بهمن

879

چهارمحال و بختیاری

52

گوشی هواوی Ascend  P6

سلمان

کریمیان

9151 *** 928

احمد

423

خراسان رضوی

53

گوشی هواوی Ascend  P6

شهلا

موذنی نقندر

9151 *** 248

محمدحسین

921145365

خراسان رضوی

54

گوشی هواوی Ascend  P6

ملیحه

گلذاری جهان ابادی

9151 *** 653

حمید

2028

خراسان رضوی

55

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد مهدی

مختاری

9153 *** 977

محمد

2169

خراسان رضوی

56

گوشی هواوی Ascend  P6

محسن

محمودی

9153 *** 472

محمدرضا

65

خراسان رضوی

57

گوشی هواوی Ascend  P6

شهلا

کرد

9153 *** 002

حبیب اله

1377

خراسان رضوی

58

گوشی هواوی Ascend  P6

صدیقه

اکاتی

9155 *** 189

یعقوب

10184

خراسان رضوی

59

گوشی هواوی Ascend  P6

ابوالفضل

کیان فرد

9155 *** 064

عباس

5307

خراسان رضوی

60

گوشی هواوی Ascend  P6

کلثوم

خوردسال سفید سنگی

9155 *** 367

غلام

813

خراسان رضوی

61

گوشی هواوی Ascend  P6

پروین

مومنی مقدم

9106 *** 052

عبدلمجید

7955

خوزستان

62

گوشی هواوی Ascend  P6

سید محمد حسین

کلانتر موسوی

9163 *** 077

هوشنگ

72

خوزستان

63

گوشی هواوی Ascend  P6

غلامعباس

توسلی

9163 *** 513

رضا

58

خوزستان

64

گوشی هواوی Ascend  P6

داریوش

سلطانی

9163 *** 159

حسین

29327

خوزستان

65

گوشی هواوی Ascend  P6

مهدی

امیرعبداللهیان

9128 *** 781

محمد

4570122000

سمنان

66

گوشی هواوی Ascend  P6

نسترن

ریگی

9155 *** 066

ابراهیم

567

سیستان و بلوچستان

67

گوشی هواوی Ascend  P6

عبدالرحمن

پرندک

9107 *** 408

رحیم

1233

فارس

68

گوشی هواوی Ascend  P6

علیرضا

تابنده

9171 *** 390

عبدالرسول

2280113562

فارس

69

گوشی هواوی Ascend  P6

علیرضا

خیاط زاده

9171 *** 618

مهدی

665

فارس

70

گوشی هواوی Ascend  P6

ستار

صالح

9171 *** 846

سرمست

2889

فارس

71

گوشی هواوی Ascend  P6

بهادر

اکبری

9171 *** 583

شکراله

317

فارس

72

گوشی هواوی Ascend  P6

سجاد

رشیدی

9173 *** 984

غضنفر

916

فارس

73

گوشی هواوی Ascend  P6

نغمه

خرم شکوه

9173 *** 277

کمال

450

فارس

74

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد مهدی

حاجی احمدی

9173 *** 856

خیراله

544

فارس

75

گوشی هواوی Ascend  P6

مهدی

رستگار

9173 *** 863

خلیل

955

فارس

76

گوشی هواوی Ascend  P6

سید غلام عباس

موسوی

9173 *** 113

صدراله

20

فارس

77

گوشی هواوی Ascend  P6

نغمه

باقزی

9177 *** 785

محمد

36

فارس

78

گوشی هواوی Ascend  P6

کاظم

صفرپور

9177 *** 042

علی جان

23418

فارس

79

گوشی هواوی Ascend  P6

مرتضی

اکبری

9127 *** 047

حمزه

1421

قزوین

80

گوشی هواوی Ascend  P6

عبدالرحمان

ساکت

9121 *** 465

رمضان

123

قم

81

گوشی هواوی Ascend  P6

زینت

روستائی

9122 *** 732

بهرام

283

قم

82

گوشی هواوی Ascend  P6

مرتضی

میرزائی

9188 *** 782

علیرضا

7/م

کردستان

83

گوشی هواوی Ascend  P6

فرشید

جعفر اقائی

9132 *** 521

پسند

18

کرمان

84

گوشی هواوی Ascend  P6

محمود

سالاری سلاجقه

9132 *** 020

علی مراد

4514

کرمان

85

گوشی هواوی Ascend  P6

بهنام

شریفی

9132 *** 200

احمد

834

کرمان

86

گوشی هواوی Ascend  P6

زهرا

رضامند

9132 *** 815

علی

367

کرمان

87

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

ایزدی خالق ابادی

9132 *** 374

احمد

9

کرمان

88

گوشی هواوی Ascend  P6

رسول

عبدالهی

9133 *** 573

محمود

1674

کرمان

89

گوشی هواوی Ascend  P6

عبدالرضا

خان محمدی

9183 *** 997

ابراهیم

228

کرمانشاه

90

گوشی هواوی Ascend  P6

کبری

نعیمی نظام اباد

9111 *** 306

قربانعلی

11

گلستان

91

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

تجری

9113 *** 544

قربان

1106

گلستان

92

گوشی هواوی Ascend  P6

هاشم

جمالی شنبه بازاری

9112 *** 345

حسین

7

گیلان

93

گوشی هواوی Ascend  P6

مجتبی

فرشاد

9112 *** 597

فرامرز

58

گیلان

94

گوشی هواوی Ascend  P6

ابراهیم

قاضی زاده

9113 *** 075

محمود

18

مازندران

95

گوشی هواوی Ascend  P6

حمیدرضا

شبابی اغمیوئی

9113 *** 430

محمد

2059

مازندران

96

گوشی هواوی Ascend  P6

ولی اله

حیاتی

9113 *** 014

محمدیوسف

244

مازندران

97

گوشی هواوی Ascend  P6

محسن

کردنظیری

9113 *** 998

محمد

54

مازندران

98

گوشی هواوی Ascend  P6

ابوالقاسم

بلوکی سیر

9188 *** 668

مظفر

1613

مرکزی

99

گوشی هواوی Ascend  P6

علی

بلالی بنادری

9171 *** 037

بهروز

110

هرمزگان

100

گوشی هواوی Ascend  P6

عبدالقادر

داودی زاده

9173 *** 272

محمد

1605

هرمزگان

 

 

 

راهبر